Wij vragen

Universitair / Master
Reguliere job
Je bent in het bezit van het juiste diploma of je hebt relevante ervaring.
Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar.
Je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

Wij bieden

min € 4470,98 – max € 6816,97
Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
Mogelijkheid tot fietsleasing met bijhorend fietsvergoeding
Maaltijdcheques van € 7 per gewerkte dag

Waarom onze organisatie

We streven naar een evenwichtige werk-privébalans met een systeem van flexibel werken, telewerk...
Gezonde medewerkers zijn gelukkiger. Zowel privé als op het werk. Daar zetten wij op in.

Onze recruiter

Taken en verantwoordelijkheden

il je meer weten over deze functie?

Meld je dan zeker aan voor de infosessie op 28 mei om 20 uur via volgende link: Nu deelnemen aan de vergadering

Anoniem deelnemen kan op volgende manier: https://www.youtube.com/watch?v=xxrspZIJAn8.

 

Wil jij, samen met het beleid en tal van andere diensten, de verantwoordelijkheid opnemen om een aangename en veilige leef-, werk- en woonomgeving te garanderen aan de Roeselarenaars? Ben je een bruggenbouwer, zowel binnen als buiten de organisatie? En sta je sterk in jouw schoenen om zelf actie te ondernemen bij complexe maatschappelijke problemen? Dan ben jij misschien wel de collega die we zoeken voor onze Stad!

Als Stedelijk coördinator integrale veiligheid ben je verantwoordelijk voor het lokaal integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid, kaderend binnen de brede beleidsvisie van de stad. Je werkt hiervoor nauw samen met verschillende stads- en OCMW-diensten (o.a. dienst Samenleven, dienst Omgeving, het Welzijnshuis, etc. …) en externe partners (o.a. politiezone RIHO als prioritaire partner, hulpverleningszone, parket, justitiehuis, middenveldorganisaties, …). Jouw focus is echter breder dan beleidsaspecten of de regiefunctie. Je bent ook zeer hands on. Het operationeel aan de slag gaan en zelf op het terrein aanwezig zijn schrikt jou geenszins af. De meest complexe problematieken en cases zal je immers zelf actief moeten opnemen teneinde snel en adequaat resultaten te boeken.

Als Stedelijk coördinator integrale veiligheid bestaat jouw takenpakket uit de volgende hoofdlijnen:

Je bent het unieke aanspreekpunt inzake integrale veiligheid in de organisatie, zowel voor beleid, management, collega’s en Politie (ambtelijk aanspreekpunt in de Stad):

 • Je bent trekker van de centrale overlegorganen rond integrale veiligheid, meer bepaald van de Kerngroep integrale veiligheid, het Beleidsoverleg Veiligheid en de Stedelijke stuurgroep camerabewaking.
 • Je neemt actief deel aan overleggen waarin integrale veiligheid aan bod komt.
 • Je verleent advies rond de inrichting en het gebruik van het openbaar domein.
 • Je behoudt het overzicht van de verschillende interne rapporteringen over indicatoren rond integrale veiligheid.
 • Je structureert en onderhoudt op alle niveaus goede interne contacten om de informatiedoorstroming te verzekeren.
 • Je werkt aan structurele samenwerkingen met de relevante stakeholders binnen de integrale veiligheidsketen: politie, stedelijke diensten, OCMW-diensten, parket, actoren uit het maatschappelijk middenveld (o.a. scholen, CAW, OCMW…). 

 

Je staat in voor de uitwerking en uitvoering van het lokaal integraal veiligheids­beleidsplan:

 • Je maakt het lokaal integraal veiligheidsbeleidsplan op, in afstemming met het bestuursakkoord en complementair aan het zonaal veiligheidsplan van de politiezone RIHO (van toepassing op Roeselare, Izegem en Hooglede).
 • Je actualiseert jaarlijks het politiereglement in samenspraak met de betrokken interne en externe diensten.
 • Je staat in voor de opmaak van het stedelijke preventiebeleid, het sensibiliserings- en handhavingsbeleid en het beleid inzake radicalisering en polarisatie die voortvloeien uit het integraal veiligheidsbeleidsplan en het politiereglement.
 • Je stemt de operationele uitvoering van de beleidskeuzes en prioriteiten in rond integrale veiligheid af met de politiezone RIHO of andere relevante stakeholders.
 • Je volgt de financierings- en subsidiestromen, gekoppeld aan het Lokaal integraal veiligheidsbeleidsplan op, zoals het subsidiekader Strategisch Veiligheids- en Preventieplan.
 • Je verzorgt de algemene regie, voortgang en communicatie van alle acties en projecten rond de uitvoering van het lokaal integraal veiligheidsplan. Je bewaakt en verzekert de samenhang tussen de diverse projecten.

 

Je fungeert als uniek aanspreekpunt en regisseur voor alles wat handhaving en overlastbestrijding betreft.

 • Je faciliteert de samenwerking, tussen de diensten en medewerkers die uitvoering geven aan het handhavingsbeleid in diverse domeinen, door coördinatie van en afstemming met de handhavingsequipe.
 • Je volgt de evoluties in thema’s, belangrijk vanuit handhavingsperspectief, proactief (mee) op om het lokaal integraal veiligheidsbeleidsplan of daaruit voortvloeiende plannen of reglementen bij te sturen.

 

Je treedt op als casemanager van de meest complexe veiligheidsproblematieken met dienstoverschrijdende elementen:

 • Je bent verantwoordelijk voor het van A tot Z opvolgen van dienstoverschrijdende complexe meldingen.
 • Je volgt de complexere dossiers op, zowel structureel als proactief.
 • Je fungeert als contactpersoon voor zowel de burger als de betrokken diensten.
 • Je initieert een samenwerking tussen interne en externe partners, waarbij de externe partners hun expertise of dienstverlening inbrengen.
 • Je werkt een gedragen plan van aanpak uit.
 • Je toetst het voorstel tot traject/aanpak af bij het beleid.
 • Je ziet toe op de uitvoering van alle afgesproken maatregelen in het kader van complexe meldingen, zowel bij eigen diensten als externe stakeholders.

 

Je kan zelfstandig projecten leiden, trekken en coördineren binnen het domein integrale veiligheid. Je stuurt tijdelijk samengestelde werkgroepen aan die actoren samenbrengen, rapporteert spontaan aan de desbetreffende sponsors en belanghebbenden, zorgt voor de nodige communicatie en houdt het overzicht.

Je bent bereid om een aantal medewerkers of diensten die bezig zijn met integrale veiligheid of handhaving (tijdelijk of permanent) aan te sturen.

Het domein integrale veiligheid is in volle evolutie. Een (eventueel tijdelijk) leidinggevende of functionele aansturing kan onderdeel worden van deze functie. Je zal als Stedelijk coördinator immers mee impact hebben op hoe dit beleidsthema verder ambtelijk georganiseerd en gecoördineerd wordt vanuit jouw vaststellingen en samenwerkingen in de praktijk.

Geboden wordt

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A4a-A4b (zie bijlage).
 • Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke- en schaalanciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (laptop + GSM).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 7,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid tot fietsleasing.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Een fijne werkomgeving, bekroond met het certificaat 'Baanbrekende Werkgever '22' en een 'Employee Engagement Award '22'.
 • Als collega #VANRSL krijg je een ruim aanbod aan activiteiten door en voor je collega's om elkaar en de organisatie beter te leren kennen, of in functie van eigen ontwikkeling op vlak van duurzaam leven, gezonde voeding, beweging en mentaal welzijn.

Profiel kandidaat

 • We zoeken een profiel met veel ervaring (absolute minimum= 4 jaar). Een master criminologie is een toegevoegde waarde.
 • Je hebt een sterke affiniteit met het thema veiligheid of bent bereid om je hier sterk op in te werken.
 • Je kan vlot aan de slag met data (kerncijfers integrale veiligheid) als basis om deze om te zetten in gewenste initiatieven (projecten en beleid).
 • De stedelijke microbe zit bij jou in het bloed (of je hebt geen schrik die microbe op te doen).
 • Je kan vlot communiceren op verschillende niveaus (extern, beleid, intern, etc.) en kan overtuigend uit de hoek komen.
 • Je hebt kennis van de werking van een lokaal bestuur en kan werken in een context van samenwerking tussen beleid en administratie.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen.
 • Je bent vertrouwd met een projectmatige en procesmatige aanpak van uitdagingen. Je weet medewerkers in een projectteam te enthousiasmeren en te organiseren.
 • Je hebt kennis van veranderingsmanagement en kunt omgaan met weerstand.
 • Je bent naast je analytische skills, ook resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je hebt een aanstekelijke drive, bent verbindend, kritisch en authentiek.
 • Je kan creatieve oplossingen aanbrengen voor niet-alledaagse problemen.
 • Je werkt graag naar deadlines toe.  

Meer informatie

 • Meer info over de inhoud van de functie: Sarah Malfait, Strategisch coördinator, 0494 10 52 38, sarah.malfait@roeselare.be; 
 • Meer info over procedure, loon of aanwervingsvoorwaarden: Ruben Verstraete, deskundige werving & selectie, jobs@roeselare.be of 051 26 23 25.

Synoniemen jobtitel

Integrale veiligheid, veiligheidsproblematiek, projectmanagement, handhaving, aan sturen/coördineren, stedelijke context

Job alert maken

Maak een job alert voor 'veiligheidskunde' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail
  Maak aan

Onze arbeidsvoorwaarden

Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd)
Maaltijdcheques van € 7 per gewerkte dag
Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 3% van het brutoloon
Salarisschaal conform Barema
Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst
Het certificaat 'Baanbrekende Werkgever en 'Employee Engagement Award
Mogelijkheid tot telewerk.
De nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop)
Mogelijkheid tot fietsleasing met bijhorend fietsvergoeding
Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
Een hospitalisatieverzekering
Activiteiten op vlak van duurzaam leven, gezonde voeding, beweging en mentaal welzijn
Pluspas (kortingspas)

Onze waarden

Vertrouwen
We kunnen op elkaar rekenen. Vertrouwen is een tweerichtingsverkeer. Vertrouwen geven betekent dat we in de expertise en de professionaliteit van onze collega’s geloven.
Voortdurend verbeteren
We willen blijven groeien: op persoonlijk vlak, als team én als organisatie. We zijn alert en kritisch en durven onszelf in vraag stellen, bij te scholen én te falen.
Samenwerken
We streven hetzelfde doel na. Door allemaal samen aan dezelfde kar te trekken, werken we niet alleen efficiënter, het helpt ons de resultaten naar een hoger niveau te tillen.
Klant centraal
Alles wat we doen, doen we in functie van onze klant (bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere stadsdiensten, kortom iedereen).
Engagement
We zetten ons vol goesting en passie in en nemen onze verantwoordelijkheid op. Als het moet, steken we een tandje bij en doen we net dat ietsje meer voor onze klant of onze collega’s.

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Solliciteren kan enkel online. Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
Eerste reactie
Wij danken je voor jouw interesse in onze organisatie. We hebben jouw inschrijving ontvangen en zullen deze verder verwerken.
Preselectie
Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden.
Mondelinge selectie
De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht.
Assessment
Bij Vandelanotte Talent Management (Brugge)
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.
Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad. Samen doen we R toe. Ik wil meer weten over Stad Roeselare

x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.