Wij vragen

16 - 24 uur
Universitair / Master
Reguliere job
Passie voor de zorg

Wij bieden

Verloning volgens IFIC-barema's PC330
Hospitalisatieverzekering
Maaltijdcheques, fietsvergoeding, bedrijfsrestaurant...

Waarom onze organisatie

Warme organisatie, waar elk verhaal telt en diversiteit als een sterkte wordt gezien
Ruimte om je verder te ontwikkelen
Groene omgeving & vlot bereikbaar

Onze recruiter

Taken en verantwoordelijkheden

Zorggroep Sint-kamillus is voor het project forensische woonzorg op zoek naar een deeltijds:

 

REFERENTIEPERSOON 

 

Het project ‘Forensische WoonZorg’ wil een brug slaan tussen residentiële psychiatrische zorgvormen en residentiële somatische zorgvormen (zoals woonzorgcentra). Het doel is doorstroom te faciliteren van personen met een interneringsstatuut. Concreet wordt gefocust op personen met intensieve (somatische) zorgnoden, waar beter kan op gefocust worden in specifieke residentiële settings. Door die settings bij te staan in o.a. opleiding, maar ook op casusniveau te ondersteunen in risicotaxatie of het opmaken en bewaken van signaleringsplannen, krijgt een overstap naar een gespecialiseerde setting meer kans op slagen. Het tweede doel van het project is dus het voorkomen van terugverwijzingen naar forensische centra. In het algemeen draagt het project bij aan een betere samenwerking tussen forensische en niet-forensische werkingen.

 

Je staat in voor de:

 • Opvolgen van geïnterneerden met verhoogde zorgnoden binnen de gespecialiseerde (somatische) zorgvormen. Instaan voor expertise-overdracht mbt forensisch psychiatrische zorg op casusniveau of op teamniveau aan hulpverleners binnen de context van een (somatische) settings, in de vorm van vorming en ondersteuning; 
 • Het (ondersteunen in het) opstellen van begeleidingsplannen, signaleringsplannen en afname risicotaxaties met oog op een veilige integratie in de setting. Ondersteunen van contacten met justitiële instanties; 
 • Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden binnen het netwerk met oog op een vlotte doorstroom of terugschakeling in geval van crisis; 
 • De uitwerking van een zorgprogramma. 

Geboden wordt

 • We bieden je een deeltijdse (19/38 - 50%) vervangingsovereenkomst op naam in een collegiaal team;
 • Je wordt vergoed volgens de wettelijke barema’s (IFIC 16 met aantal extralegale voordelen zoals fietsvergoeding, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.)

 

Profiel kandidaat

In onze organisatie stimuleren we volgende competenties:

 • Cliëntgericht: Vanuit een positief mensbeeld onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden.
 • Verantwoordelijk: De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen.
 • Samenwerken: Rekening houden met de andere teamleden en actief en constructief samenwerken.
 • Leergierigheid en ontplooiing: Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie om zo bij te dragen tot het realiseren van de professionele norm.

 

Voor de functie van referentiepersoon zijn er verwachtingen rond functie specifieke competenties:

 • Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden tot wederzijds voordeel
 • Inlevingsvermogen: In staat zijn om (non)-verbale boodschappen van anderen op te nemen en te begrijpen. Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtsreeks) geuite gevoelens en behoeften van anderen.
 • Flexibiliteit: Het eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaald doel.
 • Motiveren: Cliënten aanmoedigen en begeleiden om hen effectiever te laten functioneren en hen stimuleren om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Voortgangscontrole: de voortgang van processen en van de gemaakte afspraken systematisch opvolgen

 

Kennis en kunde

 • Je hebt een master in een menswetenschappelijke richting, bij voorkeur in de richting van psychologie of criminologie; ervaring met werken met plegers met een psychische kwetsbaarheid is een pluspunt.
 • Je bent  verantwoordelijk voor het aanbieden van een mobiel behandelaanbod (binnen o.a. woonzorgcentra).
 • Je focus ligt op re-integratie in de maatschappij en het beperken van recidive.
 • Je bent vertrouwd met de principes van het “Good Lives Model” en herstel in een juridische context.
 • Je bent herstel- en oplossingsgericht, deskundig en een empathische motivator.
 • Je kan zelfstandig handelen en samenwerken in een team, omgaan met acute crisissituaties.

Meer informatie

Solliciteer direct via onderstaande button!

Job alert maken

Maak een job alert voor 'referentiepersoon' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail
  Maak aan

Onze arbeidsvoorwaarden

Verloning volgens IFIC-barema's PC330
Maaltijdcheques, fietsvergoeding, bedrijfsrestaurant...
Vakantiegeld
20 wettelijke en 5 bijkomende, 13 ADVdagen, anciënniteitsverlof, vrijstelling arbeidsprestaties +45j
Attractiviteitspremie en eindejaarspremie
Oncomfortabele uren (19-20u): 20%, zaterdag: 26%, nachtdienst 35%, zon- en feestdagen: 56%
Vrijstelling van arbeid omwille vanaf de leeftijd van 45 jaar
Overname relevante anciënniteit
Thuiswerk, afhankelijk van de functie
Bepaalde functies kennen glijtijden
Volledige terugbetaling treinabonnement 2e klas - woon werk
Eigen parkeergelegenheid
Goed bereikbaar met openbaar vervoer
Leasefiets
Hospitalisatieverzekering
Strijkatelier
Voordelenplatform

Onze waarden

Open
We zijn een adaptieve organisatie die dynamisch inspeelt op nieuwe uitdagingen en een veranderende context. We zetten in op duurzaamheid en creëren samen een warme en hoogstaande zorg.
Kundig
We mikken op hoogstaande zorg vanuit een persoonsgerichte benadering. We zoeken via expertise, creativiteit en innovatie steeds naar de beste aanpak voor de cliënt.
Persoonlijke ontwikkeling
We bieden ruimte voor initiatief en waarderen eigen professionele expertise en inbreng. Onder het motto 'als doende leert men' integreren we leren en werken.
Samen
Diversiteit zien we als een sterkte. We inspireren elkaar binnen een samenwerking met verschillende disciplines en dit in een warme en authentieke relatie. We dragen zorg voor elkaar.

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Laat ons weten waarom jij de geknipte persoon bent door je motivatie en CV te bezorgen.
Eerste interview
We bekijken je sollicitatie met zorg en wanneer je weerhouden wordt, nodigen we je uit voor een gesprek.
Tweede interview
Voor sommige vacatures volgt er een tweede interview.
Aanbod
Is het een match, dan bezorgen we je een contractvoorstel.
Onboarding
Na jouw positief antwoord brengen we alles in orde voor jouw start. Welkom bij onze Zorggroep!
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Zorggroep Sint-Kamillus


Zorggroep Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.
Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn i...

Ik wil meer weten over Zorggroep Sint-Kamillus
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.