Over ons

Zorggroep Sint-Kamillus biedt geestelijke gezondheidszorg aan voor specifieke doelgroepen met sterke aandacht voor vermaatschappelijking vanuit een herstelgerichte benadering. We beschikken over een erkenning als psychiatrisch ziekenhuis met 385 bedden en plaatsen en als psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden op drie campussen.
Naast een ziekenhuis- en een woonfunctie bieden we ook zorg aan via diverse mobiele teams die actief zijn in de thuiscontext en zo hun expertise inzetten in het bredere werkveld. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in ons  ontmoetings- en activiteitencentrum. Daarnaast werken we initiatieven uit betreffende wonen op de campus en in de maatschappij.  

Zorggroep Sint-Kamillus behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. Vanuit onze missie "Geïnspireerd en verbonden!, In beweging met mensen.", zorgen we dagelijks met meer dan 750 medewerkers voor het welzijn van onze patiënten en bewoners. We streven naar het bieden van hoogstaande zorg. Hiervoor vertrekken we vanuit een persoonsgerichte benadering, waarbij innovatie en creativiteit kernwoorden zijn in het zoeken naar de beste aanpak voor patiënten.

Ons werk steunt op een combinatie van  wetenschappelijke kaders en inzichten en ervaringen van onze experten. We zijn een adaptieve organisatie die dynamisch inspeelt op nieuwe uitdagingen en een veranderende context. Hierbij zetten we in op duurzaamheid in onze relatie tot mens en milieu in onze directe en ruimere omgeving.Bij Zorggroep Sint-Kamillus zijn de volgende 21 vacatures beschikbaar: