Over ons

ZorgGroep Lommel zag het levenslicht in 2019 en  staat in voor een optimale maatschappelijke dienstverlening voor iedereen die daar nood aan heeft.

We beschikken over twee recent gebouwde woon- en zorgcentra . WZC Kapittelhof (opgericht in 2012) is gelegen in het levendige centrum, terwijl WZC Hoevezavel  (opgericht in 2015) zich in het rustige groen bevindt. In totaliteit zorgen wij voor 197 bewoners verdeeld over 7 afdelingen. Wij trachten van onze huizen een “thuis” te maken. Contact tussen bewoners en hun familie, vrienden, buren en kennissen vinden wij heel belangrijk. Dit contact draagt bij tot het “zich goed voelen”. 

Naast deze vestigingen heeft de ZorgGroep Lommel tevens 3 complexen van assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum en een dienstencentrum.

Dienstencentrum ’t Trefpunt richt zich tot senioren en alle andere inwoners van Lommel die ondersteuning nodig hebben in hun thuissituatie. Door informatie en vorming tracht het dienstencentrum de mogelijkheden van mensen met een beginnende zorgbehoefte te versterken zodat ze langer, beter en kwaliteitsvoller zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen.

Dagverzorgingscentrum De mantel biedt overdag opvang en verzorging aan zorgbehoevende personen vanaf 65 jaar die nog thuis wonen. Zo biedt het dagverzorgingscentrum een oplossing als je thuis wilt blijven wonen, maar er niet elke dag iemand bij je langs kan komen voor verzorging of andere ondersteuning.

Niet minder dan 250 medewerkers scharen zich achter de waarden professionaliteit,respect, positiviteit, samenwerking en openheid.

Is zorgen voor mensen je passie en wil je deel uitmaken van onze hechte zorgfamilie ? Dan hebben wij de job voor jou! 
 

Bij ZorgGroep Lommel zijn de volgende 3 vacatures beschikbaar: