Over ons

Woonzorgcentrum Onderdale is gelegen in  Ursel.

Wij beschikken over:

 • 95 woongelegenheden,
 • 7 plaatsen kortverblijf
 •  en een dagverzorgingscentrum

  “Het woonzorgcentrum is een christelijk geïnspireerde voorziening die behoort tot de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu."

  Wij wensen onze zorgverlening tevens af te stemmen op actuele noden, met aandacht voor de meest kwetsbare medemens.

  Wij staan open voor groei en vernieuwing en beogen kwaliteitsvolle zorg binnen een duidelijke en verantwoorde prijs.

  Om dit te realiseren is de zorg voor medewerkers essentieel. Wij verwachten van elkaar betrokkenheid en groei in deskundigheid.

  Zin voor samenwerking en respect voor de christelijke identiteit zijn fundamenteel.

  Familie geniet onze volle aandacht.

  Wij zien hen als partner in de zorgverlening.

  Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Zij bieden een duidelijke meerwaarde.

  Wij willen een open huis zijn dat als volwaardige schakel in de regio streeft naar integratie in de lokale gemeenschap. In ons samen werken en samen leven streven wij naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

  Alle medewerkers engageren zich om deze visie te realiseren.

 

Bij WZC Onderdale is de volgende vacature beschikbaar: