Over ons

Het Vlaams Parlement legde in het oprichtingsdecreet van het Vlaams Vredesinstituut (7 mei 2004) vier opdrachten vast voor de aan het Vlaams Parlement verbonden instelling: vredesonderzoek verrichten, informatiebronnen verzamelen en ontsluiten, voorlichten en het parlement en de regering adviseren.

Vredesonderzoek is de kernopdracht van het Vredesinstituut. Het uitgevoerde onderzoek is hoofdzakelijk beleidsgericht en moet bijdragen tot het bevorderen van vreedzame en rechtvaardige oplossingen van conflicten en tot het vestigen van de voorwaarden voor een duurzame vrede.

Het Vredesinstituut heeft ook de taak het Vlaams Parlement, het middenveld en het brede publiek te informeren over vrede en geweldpreventie, en over de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Bovendien dient het fora te creëren waar experten, beleidsmakers en middenveld elkaar ontmoeten rond vredesvraagstukken.

Tot slot formuleert het Vredesinstituut op vraag van het Vlaams Parlement en op eigen initiatief algemene of specifieke beleidsgerichte adviezen.

Het Vlaams Vredesinstituut is gevestigd bij het Vlaams Parlement in Brussel.

De website www.vlaamsvredesinstituut.eu biedt een beeld van de manier waarop het Vredesinstituut de hoger beschreven opdrachten ter harte neemt, alsook van het thematische werkveld van het instituut en van de activiteiten. De algemene werking staat eveneens beschreven in de gepubliceerde jaarverslagen.

Bij Vlaams Vredesinstituut is de volgende vacature beschikbaar: