Over ons

VMC Select

VELDEMAN GROUP is topspecialist in de ontwikkeling,productie en distributie van hoogwaardige slaapsystemen,die zowel onder de eigen merknaam Velda als voorprivate labels de brede vraag naar slaapcomfortbeantwoorden. Daarnaast produceert VELDEMAN opambachtelijke wijze luxezitmeubelen en worden zelfstotale projectinrichtingen voor bedrijven en hotelsaangeboden. Met de huidige export naar 17 landen is hetinternationale succes van VELDEMAN nog niet toe aaneen hoogtepunt, want ook in het Verre Oosten en Chinazijn de eerste stappen gezet. Duurzaamheid is de rodedraad in het ondernemerschap van deze groep. Nietalleen is het productieproces gebaseerd op ecologischeen circulaire principes, ook in menselijke relaties geldt deduurzaamheidsgedachte door het streven naarlangetermijnrelaties. Dat VELDEMAN terecht ookinnovatief genoemd wordt, blijkt uit de realisaties van deeigen R&D-afdeling, zoals de recente circulaire vel_youcollectie
 

Bij Veldeman Group is de volgende vacature beschikbaar: