Waarom onze organisatie

Je komt in een fijn team terecht waar het prettig samenwerken is.

Wij bieden

Salarisschaal conform Barema
Maaltijdcheques: € 7,5
Gratis hospitalisatieverzekering bij contract > 6 maanden

Over ons

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem is een dynamische organisatie, die volledig ten dienste staat van haar inwoners. Gelegen in het hart van het bronsgroene Maasland, stelt de stad Dilsen-Stokkem zo’n 790 personen te werk: +/- 440 personeelsleden (stad + OCMW) en nog eens +/- 350 medewerkers in het stedelijk onderwijs.  Onze waarden

Klantgericht
Helpt anderen. Richt zijn aandacht op het kennen van en beantwoorden aan de noden van klanten. Neemt klachten en problemen ernstig en zoekt naar oplossingen die de verwachtingen overtreffen.
Flexibel
Past zijn eigen werkwijze, aanpak of gedragsstijl aan om doelen te bereiken. In verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag kunnen aanpassen.
Samenwerken
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is

Bij Stad Dilsen-Stokkem zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar:

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Kandidaten dienen hun kandidatuur met gewenste bijlagen te bezorgen tegen de uiterste inschrijvingsdatum. Onvolledige of laattijdige kandidaturen worden niet weerhouden.
Eerste reactie
Bij inschrijving krijg je een schriftelijke bevestiging met vermelding of alle gevraagde stukken zijn ingediend of niet + een link die toegang geeft tot de infobrochure over de functie.
Onderzoek kandidaturen
Na de uiterste inschrijvingsdatum worden alle kandidaturen voor onderzoek voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. waarna je op de hoogte wordt gebracht.
Praktische of schriftelijke proef
Indien je wordt toegelaten krijg je, afhankelijk van de functie, een uitnodiging voor een praktische of schriftelijke proef.
Eerste interview
Indien je slaagt voor de praktische of schriftelijke proef word je uitgenodigd voor een gestructureerd interview.
Aanbod
De persoon die het beste scoort op alle proeven komt in aanmerking voor de functie.
Aangenomen
Indien beide partijen akkoord zijn met de voorwaarden zal het college van burgemeester en schepenen een aanstellingsbesluit goedkeuren waarna er een contract opgemaakt wordt.