Over ons

Schoonderhage is een vereniging die voorziet in opvang en huisvesting van volwassenen met een mentale beperking.  Schoonderhage is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 

De dagcentra bieden dagopvang van maandag tot vrijdag en zijn bestemd voor mensen die nog terechtkunnen in hun thuissituatie. In het dagcentrum nemen de dagverblijvers deel aan een bezigheidsprogramma met een brede waaier van activiteiten: sport, crea, kook, toneel, muziek, snoezel, ….

De woningen voorzien in permanente huisvesting. Overdag gaan de bewoners van de woningen naar het dagcentrum. Buiten de ‘werkuren’ is er mogelijkheid tot tv-kijken, uitstap, film, winkelen, kapper, sport, ....

Schoonderhage is een organisatie waar het welzijn van bewoners en medewerkers centraal staat. De begrippen solidariteit, kleinschaligheid en integratie geven onze werking vorm.

De verschillende entiteiten van Schoonderhage werken gedecentraliseerd, de administratieve diensten en directie werken overkoepelend vanuit de administratieve zetel in Pollare.

Meer info met betrekking tot Schoonderhage en de visie van Schoonderhage is terug te vinden op www.schoonderhage.be.

Bij Schoonderhage VZW zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: