Over ons

Partenamut wil een belangrijke speler zijn op het gebied van de gezondheidszorg. De onderlinge verzekeringsmaatschappij wil een voortrekkersrol spelen in de sector van de sociale zekerheid en tegelijk dicht bij haar leden blijven.
Daartoe anticipeert zij op de veranderingen in de mutualistische wereld en streeft zij naar vernieuwing en kwaliteit op alle terreinen waarop zij actief is: het aanbod van producten en diensten, de toegankelijkheid en dienstverlening, de interne organisatie, het personeelsbeleid, de marketing en het communicatiebeleid, enz.

In het kort? Partenamut is betrokken bij projecten die het leven van haar leden vereenvoudigen en hun fysiek en psychologisch welzijn verbeteren.


 

Bij Partenamut is de volgende vacature beschikbaar: