Waarom onze organisatie

Als 'Baanbrekende Werkgever' plaatsen wij het welbevinden van onze medewerkers centraal.
Naast je loon krijg je een aantal mooie voordelen, zoals een aantrekkelijke vakantieregeling.
Je komt terecht in een mooie, groene werkomgeving mogelijk dicht bij huis.

Wij bieden

Werken in een groene omgeving
35 dagen en 14 feestdagen (voltijdse medewerker), met uitzondering van thuiszorg en dienstencentra
Flexibel uurrooster met stam- en glijtijden (met uitzondering uitvoerende diensten)

Onze recruiter

Personeelsdienst lokaal bestuur Wuustwezel

Over ons

Voorstelling van de organisatie

Het lokaal bestuur van Wuustwezel, met zijn meer dan 230 medewerkers, werkt dagelijks aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening waarbij de inwoners van Wuustwezel en hun wensen centraal staan. Vijf kernwaarden vormen een rode draad in onze werking: respect, integriteit, dynamiek, verantwoordelijkheidszin en professionaliteit.

Samen zorgen we ervoor dat Wuustwezel ook in de toekomst ruimte heeft om te spelen, te leren, te sporten, te ondernemen, te werken… Kortom, in Wuustwezel is er ruimte om te leven. En dat voor iedereen.
 

Vestigingen

Gemeente
Gemeentehuis
Gemeentepark 1
2990 Wuustwezel

OCMW
Sociaal Huis
Bredabaan 735
2990 Wuustwezel
 

Baanbrekende Werkgever

In 2021 legden meer dan 230 medewerkers een intensief traject af om te leren en te groeien als Baanbrekende Werkgever. We behaalden met trots het certificaat Baanbrekende Werkgever 2022. En nog een keertje voor 2023!

De nieuwe erkenning onderstreept de intentie van het lokaal bestuur om werk te blijven maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.
 

Visie

Ons aanbod van diensten en hulpverlening is toegankelijk voor alle inwoners:
- laagdrempelig en klantgericht
- transparant en open
- met ruimte voor inspraak en participatie.

Ons aanbod van diensten en hulpverlening is aangepast en kwaliteitsvol:
- doelgroepgericht
- afgestemd op reële noden
- in samenwerking met lokale actoren
- doelmatig en deskundig
 

Missie

Ruimte om te leven. Voor iedere inwoner een menswaardig leven in een aangename, landelijke en groene leefomgeving in relatie met anderen, ook voor toekomstige generaties.Onze waarden

Respect
De mate waarin de kandidaat respect en empathie heeft voor en zich kan inleven in de omstandigheden waarin mensen zich soms bevinden en zich kan voorstellen hoe ze zich daarbij voelen.
Verantwoordelijkheid nemen
Men voelt zich verantwoordelijk voor het resultaat van zijn/haar werk ook als meerdere mensen hiertoe hebben bijgedragen. Komt afspraken na en zoekt geen uitvluchten voor eigen fouten.
Professionaliteit
Men beschikt over de gespecialiseerde kennis voor het uitoefenen van de functie. De individuele inspanningen om nieuwe vaardigheden aan te leren worden hierbij ook in rekening gebracht.
Dynamiek
De mate waarin men zich engageert in de functie. Wil je iets bereiken, dan moet je er iets voor doen, ook om te blijven voldoen aan onze missie en visie.
Integriteit
De mate waarin men algemeen aanvaardbare normen en waarden handhaaft bij de uitoefening van zijn functie. Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt er eerlijk en consequent naar.
Ze zeggen wel eens: "het gras is niet altijd groener aan de overkant", maar ik kan je zeggen dat het bij Lokaal Bestuur Wuustwezel toch erg groen is. Het is erg fijn om er te werken!
Jessy Claessens
Jessy Claessens Onthaalmedewerker

Bij Lokaal Bestuur Wuustwezel zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar:

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Solliciteren kan via personeel@wuustwezel.be of per brief aan de personeelsdienst, Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel.
Eerste reactie
Je ontvangt steeds per mail een bevestiging van je sollicitatie. We houden je daarna per mail op de hoogte over het verdere verloop van de selectieprocedure.
Selectieprocedure
Als lokaal bestuur voorzien we in een objectieve selectieprocedure met aandacht voor de gelijke behandeling voor alle kandidaten.
Schriftelijke of praktische proef
Vaak start de procedure met een schriftelijk gedeelte (evt. door middel van een thuisopdracht) of een praktische proef.
Eerste interview
Vervolgens vind een mondelinge proef plaats waarbij de motivatie en competenties in een gesprek worden afgetoetst (mogelijks met persoonlijkheidstesten vooraf).
Assessment
Bij functies op A-niv en leidinggevende functies worden er vervolgens nog psychotechnische proeven afgenomen door een extern selectiekantoor.
Aangenomen
Om te slagen moet de kandidaat: • Minimum 50 % van de punten behalen op elk gedeelte; • Op het totaal: minstens 60 % van de punten behalen.