Over ons

Waarom werken voor het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge?
De medewerkers van Port of Antwerp-Bruges zorgen elke dag voor een vlotte, innovatieve en veilige haven. Een stevige en leuke uitdaging! Bij ons vind je dan ook heel wat verschillende jobs. Zowel in België als in het buitenland. Van port authority officers tot port of the future advisors. Van techniekers tot marketing experts. Van sleepbootkapiteins tot service engineers. Samen werken we aan een duurzame toekomst voor de haven. Want samen, da's hoe wij het doen! 


Onze waarden, ons kompas
Onze drie waarden tonen dat het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge streeft naar een duurzame toekomst. Zo zijn we één met de collega’s, één met de klanten, één met de samenleving. We zijn één met onze waarden, en één met de wereld.
 

Verbinding

Als Havenbedrijf verbinden we mensen, als haven verbinden we werelden. We gaan in gesprek met klanten, stakeholders en de samenleving. Met elkaar. Met een open houding en respect voor iedereen leveren we knap werk en realiseren we buitengewone projecten.

Durf

Ondernemen is in beweging blijven. Wat je doet, zo goed mogelijk doen en tegelijk op zoek gaan naar wat beter kan. Als eerste onbekend terrein verkennen, met alle zintuigen op scherp. Durven, dat is jezelf durven zijn en je verantwoordelijkheid opnemen om te denken en te doen.

Eenvoud

We hechten belang aan heldere taal en transparante processen. Zo ambitieus als we zijn in onze missie, zo praktisch zijn we op de werkvloer. Met een dosis gezond verstand en een kritische blik om dingen niet moeilijker te maken dan ze zijn, zorgen we voor vlotte samenwerkingen en sterke en duurzame oplossingen.Bij Havenbedrijf Antwerpen-Brugge zijn de volgende 22 vacatures beschikbaar: