Over ons

De voorbije kwarteeuw groeide woonzorggroep GVO uit tot een groepering met 10 woonzorgcentra in West-Vlaanderen die de krachten bundelen om samen te werken op diverse domeinen. Autonomie in verbondenheid is het basisprincipe in deze samenwerking.

GVO ondersteunt en begeleidt de voorzieningen in het uitbouwen van hun eigen werking en aanbod. Met een sterk ontwikkelde visie rond zorginnovatie en -ontwikkeling, zorgethiek en dementie willen we op elke vraag een passend antwoord geven. Zowel buiten als binnen de muren van de woonzorgcentra van GVO kunnen ouderen met een zorgvraag rekenen op onze kennis en expertise.

Bij GVO vzw is de volgende vacature beschikbaar: