Waarom onze organisatie

Werken dicht bij huis, je hoeft geen lange files te trotseren.
We houden rekening met een goede work/life balance.
Naast hard werken is er ook tijd voor leuke dingen.

Wij bieden

Fiets van de zaak
Salarisschaal conform Barema
Vakantiegeld

Onze recruiter

Over ons

De gemeente Malle is een rustige en landelijke gemeente van 5.200 hectare groot. Binnen dit gebied liggen 2 dorpskernen (Westmalle en Oostmalle), samen goed voor zo'n 15.000 inwoners. Malle kent een bewogen geschiedenis. In de 11e eeuw werd het oostelijke en het westelijke deel gescheiden en ontstonden Westmalle en Oostmalle. In 1977 werden Westmalle en Oostmalle terug herenigd. De nieuwe fusiegemeente kreeg eerst de naam 'Westmalle' mee. Twee jaar later, namelijk op 30 juli 1979, werd deze naam terug gewijzigd in de oorspronkelijke naam Malle.

Wie in Malle rondkijkt, merkt al snel dat de gemeente verschillende karakters heeft die elkaar vervolmaken en verrijken. Oostmalle is een voor Vlaamse begrippen compact dorp waarvan de wegen als een spinnenweb rond de Sint-Laurentiuskerk liggen. Het Domein de Renesse ligt vrijwel in het dorpshart en vormt een schitterende groene zone die doorloopt tot aan de autosnelweg E34 in het zuidelijkste puntje van de gemeente. In Westmalle ligt rond de Abdij van de Trappisten nog zo’n gebied dat zelfs beschermd is als landschappelijk waardevol gebied. Aansluitend beginnen de residentiële wijken, die overgaan in het centrum waarvan de Antwerpsesteenweg de vitale hoofdader is. Daaromheen wordt het landelijk karakter van de ganse gemeente benadrukt door de aanwezigheid van talrijke landbouwbedrijven met akkers en weiden.

Buiten dit landelijke karakter kent Malle echter ook heel wat bedrijvigheid. Gelegen in de Antwerpse Noorderkempen, langs de drukke verkeersader Antwerpen-Turnhout, vormt Malle het kruispunt van een aantal drukke gewestwegen. Daarom is de gemeente ook erg goed te bereiken met het openbaar vervoer. Meerdere trajecten lopen door het dorp en verbinden de twee dorpskernen met elkaar. De industriezone van Malle is een belangrijke getuige van de bedrijvigheid in onze gemeente. Deze industriezone ligt midden tussen de twee deelgemeenten en strekt zich uit over ongeveer 150 hectare met enkele grote ondernemingen met meer dan 300 werknemers.

Daarnaast zorgen allerlei dienstverlenende instanties voor bijkomende tewerkstelling. De openbare besturen, de medische- en sociale voorzieningen, de vijf basisscholen en zes scholen voor secundair onderwijs. Verder heeft Malle een aantal kloostergemeenschappen en zeven verzorgingsinstellingen.

Binnen deze gemeente heeft het sociaal huis als doelstelling: werken aan het welzijn van alle inwoners van Malle en ervoor zorgen dat de dienstverlening toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen en dit alles met het oog op een volwaardige deelname van elke burger aan het maatschappelijke leven.

Het sociaal huis is een initiatief van gemeente en OCMW, voor wie toegankelijke dienstverlening en samenwerking belangrijke doelstellingen zijn. In het sociaal huis vindt men naast het OCMW en de buitenschoolse kinderopvang Pinkeltje ook anderen diensten terug: lokale aanspreekpunten, een opvoedingspunt, wooninfopunt, wijkwerken, pensioendienst werknemers en zelfstandigen,… hebben een voet in huis door het aanbieden van spreekuren en zitdagen. Het huis van het kind vind je terug in de Notelaar. Het bevorderen van het welzijn van personen of gezinnen die de aansluiting met de samenleving hebben verloren of dreigen te verliezen (kansarmen, senioren, asielzoekers, allochtonen, éénoudergezinnen, jongeren…) verdient onze bijzondere aandacht. 

Het woonzorgcentrum ‘ter Bleeke’ herbergt een aantal voorzieningen voor senioren: naast permanent verblijf voor senioren is ook kortverblijf mogelijk. Deze thuiszorg-ondersteunende dienst maakt het mogelijk om een thuiswonende bejaarde voor een kortere periode (van enkele dagen tot maximum drie maanden) op te nemen. Het lokale dienstencentrum ‘de Ring’ is een ontmoetingsplaats voor de thuiswonende senioren van Malle. Een warme maaltijd ’s middags, een drankje in de cafetaria, deelname aan één van de vele activiteiten, vormingen, voordrachten of gewoon contacten leggen met andere senioren. Ten slotte worden in hetzelfde complex twintig service flats aangeboden aan senioren, die mits een aangepaste omgeving, nog zelfstandig willen en kunnen wonen.

Aan het roer van onze gemeente, ons sociaal huis en ons woonzorgcentrum staat een dynamische ploeg die vooruit wil. Onze ruim 250 medewerkers en talrijke vrijwilligers staan klaar om samen met de burger een oplossing te zoeken voor vragen, problemen of moeilijkheden. Om dit team nog te versterken, zijn we op zoek naar een nieuwe, dynamische medewerker.Onze waarden

Respect
We respecteren elkaars standpunten, elke stem telt. We behandelen iedereen op een gelijke, respectvolle manier. We werken inclusief en ontwikkelen initiatieven op maat. We dragen elkaar op handen.
Team Malle
Samenwerking staat centraal. We zijn een dynamisch team dat elkaar helpt. Samen werken we aan een aangename leefomgeving. We tonen begrip en steunen elkaar door dik en dun. Vertrouwen is de basis.
Ontwikkeling
Het is onze ambitie om de beste versie van onszelf te zijn, als organisatie en persoon. We streven naar persoonlijke groei, vooruitgang en optimalisatie. Kwaliteit dragen we hoog in het vaandel.
Engagement
We werken met goesting en enthousiasme. De organisatie betrekt de medewerker maximaal bij de opmaak van het beleid. Medewerkers zijn betrokken en verantwoordelijk: een gezamenlijk engagement.
Focus op meedenken
Met een brede kijk en kennis van zaken bereiken we resultaten, ook als het niet voor de hand ligt. Elke medewerker denkt mee vanuit oplossingen en elke partners wordt geduldig en positief benaderd.

Bij Gemeente Malle is de volgende vacature beschikbaar:

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Steeds via onze vacature website: https://malle.hro.be/
Eerste reactie
Ontvangstbevestiging van je sollicitatie via onze website
Selectieproeven
Verschillende delen: schriftelijk en/of praktisch en mondeling
Assessment
enkel bij leidinggevende functies

Gerelateerde organisaties