Waarom onze organisatie

We gaan er samen voor, en er is zeker tijd voor ontspanning.
Werken met toffe collega's met een passie en een hart voor mensen met een beperking

Wij bieden

Verloning gebeurt volgens de barema's van het paritair comité 319.01
Wij werken nauw samen met kinderopvang Kolibrie, gelegen naast de Vleugels.
Vakantiegeld

Onze recruiter

Over ons

Welkom in de Vleugels, een expertise- en ondersteuningscentrum voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

In eerste instantie richten we ons op personen met een verstandelijke beperking, met ev. bijkomende beperkingen. Daarnaast zijn personen met NAH ( niet-aangeboren hersenletsel ) ook welkom.

Wij beschikken over ruime ervaring en expertise in het ondersteunen en begeleiden van mensen met zowel geringe als heel intensieve ondersteuningsnood. De intensiteit van de ondersteuning bepaalt de cliënt zelf. Wij proberen samen met  hen een antwoord te vinden op hun vraag naar ondersteuning.

Wij vertrekken vanuit de zorgvraag en gaan samen op zoek naar een antwoord, om uiteindelijk “zorg op maat” te kunnen verlenen. Naast kwaliteit en zorg dragen wij ook inspraak en overleg hoog in het vaandel.

Onze RTH-werking (rechtstreeks toegankelijke hulp ) richt zich op personen met een vermoeden van handicap.


Onze waarden

Respect
Het openlijk eerbied tonen aan anderen, hun meningen, regels en afspraken of aan de materiële omgeving
Verantwoordelijkheid nemen
Je volgt de algemeen geldende (leef)regels na en moedigt anderen aan om die te respecteren.
Hartelijkheid
vanuit een oprechte en warme genegenheid en welwillendheid omgaan met mensen
Positieve communicatie
Het delen van belangrijke informatie op een positieve en open manier
Kwaliteitsvol werken
Je verzorgt uit eigen beweging een taak of opdracht - kwalitatief en met het oog op efficiëntie - tot in de details

Bij De Vleugels is de volgende vacature beschikbaar:

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Via onze website of andere kanalen, via mail naar vacatures@devleugels.be
Eerste reactie
Feedback op basis van ingestuurde CV's en eventuele uitnodiging voor gesprek
Eerste interview
We houden meestal 1 gesprek met de kandidaat vooraleer een beslissing te nemen tot aanwerving.
Assessment
geen
Tweede interview
In uitzonderlijke gevallen wordt een 2e gesprek aangegaan, bij evenwaardige kandidaten voor 1 specifieke functie.