Waarom onze organisatie

Bij Constructiv vinden we opleidingen van cruciaal belang
Bouwsector: stabiele werkgelegenheid, blijvende activiteit
een flexibel uurrooster

Wij bieden

Salarisschaal conform Barema
Vergoeding internetkosten
Pensioen

Onze recruiter

Over ons

Een woordje uitleg over Constructiv

Constructiv is een dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit
impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.

 Onze dienstverlening richt zich in de eerste plaats tot bouwbedrijven en hun arbeiders. Onze financiering gebeurt via socialezekerheidsbijdragen. De adviezen, diensten en financiële steun die we aanbieden aan bouwbedrijven en hun
arbeiders, behelzen vier domeinen:

  • toekenning van aanvullende sociale voordelen
  • ondersteuning van de strijd tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie
  • stimulering van het competentiebeheer en de instroom in de sector
  • bevordering van de veiligheid op de bouwplaatsen en het welzijn op het werk

 Onze waarden

Stabiliteit
.
Balans
een goede werk-privébalans
Klantgericht
.
Flexibel
Gunstige arbeidsvoorwaarden, zoals flexibel uurrooster, maandelijks inhaalverlof en telewerkmogelijkheden na inwerkperiode.

Bij CONSTRUCTIV zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar:

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Eerste interview
kennismakingsgesprekken
Assessment
Schriftelijke vaardigheidstest voor administratief medewerker
Tweede interview
in aanwezigheid van leidinggevende

Gerelateerde organisaties