Over ons

Als nationaal overkoepelende werkgeversorganisatie vertegenwoordigt de Confederatie Bouw de bouwaannemers in heel België. De Confederatie bestaat uit gewestconfederaties, beroepsfederaties en lokale confederaties en richt zich op dienstverlening, belangenverdediging en informatieverspreiding ter attentie van aannemers.

Wij willen de katalysator zijn voor ontwikkelingen in de bouwsector, de belangen van onze leden verdedigen en het referentiepunt vormen binnen de domeinen bouw, energie en milieu.
Door resoluut naar de toekomst te kijken, is de Confederatie Bouw de katalysator voor de ontwikkelingen in de bouwsector. Als beroepsorganisatie spelen we voortdurend in op de tijdsgeest. Onze leden en de dienstverlening staan daarbij steeds voorop. 
De werking van de Confederatie steunt op vijf pijlers: proactiviteit, efficiëntie, verbondenheid, flexibiliteit en innovatie. Ons expertisecentrum maakt van de Confederatie Bouw hét referentiepunt voor de bouw. We zijn daardoor een bevoorrechte gesprekspartner voor overheden, vakbonden en andere stakeholders in bouw, energie en milieu.
De Confederatie Bouw verbindt en verenigt. We spreken met één stem en verdedigen te allen tijde de belangen van onze leden. De regionale en lokale confederaties en beroepsfederaties spelen daarin een verrijkende rol. Ons doel: de bouwsector en haar activiteiten promoten. 

Bij Confederatie Bouw is de volgende vacature beschikbaar: