Waarom onze organisatie

Een job waarbij je dagelijks een verschil maakt
Maak verbinding met de collega's tijdens onze verschillende CAW activiteiten gedurende het jaar

Wij bieden

barema PC319.01 waarbij alle relevante anciënniteit wordt meegenomen
Telewerk mogelijk 20% van de arbeidstijd
• We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.

Onze recruiter

Over ons

'Ambitie is durven doen waar je goed in bent.' 

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Oost-Vlaanderen) helpt iedereen, mits aandacht voor mensen in kwetsbare situaties, met al hun vragen en noden die te maken hebben met welzijn. Iedereen heeft recht op goede hulp! Wij zijn ervan overtuigd dat elke hulpvraag kan beantwoord worden door de samenwerking van verschillende puzzelstukjes.

Wil jij deel uitmaken van een groter geheel? Ben jij dat ene puzzelstukje die we nog zoeken? 

Ons CAW telt 6 werkingsgebieden met ongeveer 650 enthousiaste betaalde medewerkers, een groot aantal vrijwilligers en niet-betaalde medewerkers die ons versterken over een 50-tal locaties.

Als werkgever streven we naar een cultuur van leren, verbeteren en vernieuwen. We beseffen dat achter elk welzijnsprobleem vaak een kluwen van factoren en oorzaken speelt, waardoor we sterk inzetten op samenwerking als actieve netwerkpartner. In de volledige organisatie streven wij ook naar een structureel, inclusief diversiteitsbeleid.

Onze belangrijke waarden:

Verbondenheid: vanuit een positieve, empathische betrokkenheid werken we aan samenhang en cohesie in onze interne en externe netwerken, met respect voor verscheidenheid.

Onafhankelijkheid: we leggen eigen accenten, binnen het wettelijke kader, en zijn trouw aan onze missie.

Innovatief: we spelen dynamisch en creatief in op mogelijkheden rondom ons. We investeren om onze grenzen te blijven verleggen.

Transparantie: we zijn een open, ethische en betrouwbare organisatie. Daarom zijn we een geloofwaardige partner.


'Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to the dance'.Onze waarden

Innovatief
Bij het CAW Oost-Vlaanderen creëren we ruimte en tijd voor innovatie
Persoonlijke ontwikkeling
We werken vanuit een positieve mindset als basishouding en geven niet op als iets tegenzit of veel moeite kost.
Leidende Principes
Bij CAW Oost-Vlaanderen staan engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, een lerende mindset, impact en innovatie centraal. Vanuit deze principes gaan we samen aan de slag.
Engagement
Bij het CAW Oost-Vlaanderen staat ons engagement centraal
Duidelijkheid
We weten wat van ons wordt verwacht omdat we daarrond een afsprakenkader hebben.
Verantwoordelijkheid
We nemen onze verantwoordelijkheid op en leggen verantwoording af aan elkaar.
Impact
Doordat we de noden in de maatschappij nauwgezet opvolgen en onze sterktes op het juiste moment inzetten, creëren we de grootste impact voor onze cliënten en op beleidsbeslissingen
"Door de steun van mijn team en collega’s heb ik het gevoel dat ik mezelf kan zijn. Verschillende keren heb ik in mijn loopbaan gevoeld dat ik mensen rondom mij heb die openstaan om te luisteren naar elkaar."
Ellen
Ellen Hulpverlener (PRW Gent)

Bij CAW Oost-Vlaanderen zijn de volgende 28 vacatures beschikbaar:

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Stel je kandidaat aan de hand van een CV en een duidelijke motivatie.
Telefonische screening
We nemen een eerste telefonische contact op en polsen verder naar je motivatie.
Eerste interview
Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, samen met de teamverantwoordelijke en een HR medewerker.