Over ons

'Ambitie is durven doen waar je goed in bent.' 

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Oost-Vlaanderen) helpt iedereen, mits aandacht voor mensen in kwetsbare situaties, met al hun vragen en noden die te maken hebben met welzijn. Iedereen heeft recht op goede hulp! Wij zijn ervan overtuigd dat elke hulpvraag kan beantwoord worden door de samenwerking van verschillende puzzelstukjes.

Wil jij deel uitmaken van een groter geheel? Ben jij dat ene puzzelstukje die we nog zoeken? 

Ons CAW telt 6 werkingsgebieden met ongeveer 650 enthousiaste betaalde medewerkers, een groot aantal vrijwilligers en niet-betaalde medewerkers die ons versterken over een 50-tal locaties.

Als werkgever streven we naar een cultuur van leren, verbeteren en vernieuwen. We beseffen dat achter elk welzijnsprobleem vaak een kluwen van factoren en oorzaken speelt, waardoor we sterk inzetten op samenwerking als actieve netwerkpartner. In de volledige organisatie streven wij ook naar een structureel, inclusief diversiteitsbeleid.

Onze belangrijke waarden:

Verbondenheid: vanuit een positieve, empathische betrokkenheid werken we aan samenhang en cohesie in onze interne en externe netwerken, met respect voor verscheidenheid.

Onafhankelijkheid: we leggen eigen accenten, binnen het wettelijke kader, en zijn trouw aan onze missie.

Innovatief: we spelen dynamisch en creatief in op mogelijkheden rondom ons. We investeren om onze grenzen te blijven verleggen.

Transparantie: we zijn een open, ethische en betrouwbare organisatie. Daarom zijn we een geloofwaardige partner.


'Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to the dance'."Door de steun van mijn team en collega’s heb ik het gevoel dat ik mezelf kan zijn. Verschillende keren heb ik in mijn loopbaan gevoeld dat ik mensen rondom mij heb die openstaan om te luisteren naar elkaar."
Ellen
Ellen Hulpverlener (PRW Gent)

Bij CAW Oost-Vlaanderen zijn de volgende 25 vacatures beschikbaar: