Over ons

CAW Noord-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie, erkend door de Minister van Welzijn, die hulp biedt op verschillende levensdomeinen. Wij informeren, adviseren en bieden deskundige hulp aan om het welzijn en de levenskwaliteit van mensen uit de regio te versterken. We signaleren maatschappelijke problemen en situaties van verontrusting en bouwen via preventie mee aan de opbouw van een zorgzame samenleving. We brengen onze hulpverlening dicht bij de mensen en hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. We vertrekken vanuit een groot vertrouwen in de krachten en groeikansen van cliënten en hun omgeving. Het CAW kan daarvoor rekenen op ongeveer 250 gemotiveerde medewerkers.

 Je kunt uitgebreid met ons kennismaken op www.caw.be/locaties/caw-noord-west-vlaanderen-vzw

Lees hier meer over de visie van het CAW: https://www.caw.be/over-het-caw/wie-zijn-we/over-caw-noord-west-vlaanderen/

CAW Noord-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, gender, origine of geaardheid en de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.

Bij CAW Noordwest Vlaanderen zijn de volgende 5 vacatures beschikbaar: