Over ons

De FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Als toezichtsautoriteit streeft de FSMA naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument. Zij wil transparante financiële markten via juiste en volledige informatieverstrekking door de vennootschappen die een beroep doen op die markten. Zij bevordert een correcte financiële dienstverlening door toe te zien op de gedragsregels voor de financiële instellingen, op de financiële producten, op de financiële dienstverleners, en op de aanvullende pensioenen, en door bij te dragen tot een betere financiële educatie van de consument.

Wikifin is het programma rond financiële educatie van de FSMA dat ernaar streeft om de burger financieel meer geletterd te maken. Het programma bestaat uit 3 pijlers:

Bij Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten is de volgende vacature beschikbaar: