Over ons

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen.

  • Atlas biedt inburgeringstrajecten aan en informatie over Nederlands leren en Nederlands oefenen.
  • Atlas begeleidt anderstalige, minderjarige nieuwkomers bij het zoeken naar een school.
  • Atlas biedt ondersteuning aan organisaties bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit en bij het voeren van een taalbeleid voor anderstaligen.
  • Atlas heeft een dienst Sociaal Tolken en Vertalen.
  • Atlas biedt juridische dienstverlening over het verblijf en de rechtspositie van vreemdelingen in Antwerpen.
  • Atlas organiseert tentoonstellingen en activiteiten over diversiteit. 
  • Atlas voert naast bovenstaande dienstverlening ook meerdere projecten uit.

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) in de vorm van een vzw. Atlas voert namens Stad Antwerpen het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, het Vlaams decreet. De Vlaamse overheid legt de grote lijnen vast in het decreet. Stad Antwerpen legt hierbij stedelijke accenten. 

De raad van bestuur van Atlas is een weerspiegeling van de gemeenteraad, aangevuld met externe inhoudelijke experten. De voorzitter is de Antwerpse schepen van integratie en inburgering. Atlas krijgt subsidies van de Stad, van Vlaanderen en van Europa.

Meer info? 

Volg ons op 

Instagram: https://www.instagram.com/atlas_antwerpen

LinkedIn: https://be.linkedin.com/company/atlas-antwerpen

Twitter: https://twitter.com/atlas_antwerpen

 

 

Bij Atlas integratie en inburgering is de volgende vacature beschikbaar: