Waarom onze organisatie

In het A.S.Z. krijg je een royale verlofregeling van 29 basisdagen en 16 feestdagen
Inspraak en participatie van onze medewerkers binnen verschillende werkgroepen en projecten.
We hebben een uitgebreid aanbod psychosociale ondersteuning voor onze medewerkers

Onze recruiter

Femke Van Impe, stafmedewerker HR

Over ons

Het A.S.Z. is een Autonome Verzorgingsinstelling, met een openbaar karakter. Het A.S.Z. staat voor maatschappelijk verantwoorde, veilige en innovatieve gezondheidszorg voor de zorgvrager en in overleg met de zorgpartners. Waarbinnen we streven naar uitmuntende, kwalitatieve zorg op maat van de zorgvrager.


Onze waarden

Samen
We geven onze medewerkers graag inspraak en betrokkenheid.
Respect
Er is aandacht voor de mens achter de medewerker.
Klantgericht
Het HR-beleid motiveert medewerkers om zowel interne als externe klanten vanuit een houding te benaderen die erop gericht is om hen optimaal te ondersteunen