Over ons

Vzw Amate is een groep van vijf woonzorgcentra, gelegen in de provincie Antwerpen. Door onze oorsprong uit de zustercongregaties hebben wij een lange zorgtraditie die zich richt op ouderenzorg en personen met dementie.

Iedere zorgcampus van Amate biedt een nieuwe, warme, veilige en comfortabele thuis aan zij die wat meer ondersteuning nodig hebben. Wij bieden kwaliteitsvolle dienstverlening om onze missie ‘wonen, leven, genieten zonder zorgen’ te waarborgen.

Omdat we bij Amate beseffen dat niets belangrijker is dan een warme thuis, willen we die ook elke dag kunnen aanbieden. Genieten is je leven in eigen handen kunnen houden en daar willen we graag aan meehelpen.

De medewerkers van Amate staan met hart en ziel klaar om jou elke dag te ondersteunen en zo een meer dan alleen maar comfortabele woonomgeving en goede zorgen aan te bieden.

Naast de woonzorgcentra maken eveneens de Beata Kinderdagverblijven deel uit van Amate. 

 

https://www.amate.be/  |  https://beatakinderdagverblijven.be/ 

 

Hoe we bij Amate, in onze sectoren en in de maatschappij met elkaar omgaan wordt bepaald door onze organisatiecultuur. Door onze oorsprong uit zustercongregaties is onze cultuur geworteld in onze geschiedenis, en cruciaal om onze missie 'wonen, leven en genieten ... zonder zorgen' te blijven waarborgen.

Het belang dat onze medewerkers aan onze drie kernwaarden hechten kan nauwelijks overschat worden. Deze drie waarden vertellen wie we zijn en worden telkens gelinkt aan meerdere gedragsindicatoren. De gedragsindicatoren vormen een praktische leidraad voor onze leidinggevende en medewerkers, elke dag opnieuw.
 

/media/t02bbzkx/hart_v004_a5.jpg

Met hart en ziel 

‘Met hart en ziel’ betekent onder meer dat we streven naar de hoogste tevredenheid van onze bewoners en hun familie, onze collega’s en de organisatie.

We zijn attente en vriendelijke medewerkers die zich elke dag enthousiast en geëngageerd inzetten om een warme omgeving te creëren voor onze bewoners, hun familie en onze collega’s. We zoeken steeds een goede oplossing voor vragen of klachten en beloven enkel dingen die de organisatie ook kan waarmaken.

Met warmte, passie en plezier staan we in onze job. We maken het verschil door een positieve, vriendelijke en beleefde uitstraling en oprechte interesse in anderen.

We zijn fier op wie we zijn en wat we doen. We geven én krijgen graag spontane complimenten van collega's, vrijwilligers, bewoners en familie

/media/c05pvvij/prof_v004_a5.jpg

Professioneel en deskundig

We leveren altijd de beste zorg en dienstverlening op een wetenschappelijk onderbouwde manier en zijn daardoor een referentie voor kwaliteit.

Dankzij opleidingen en investeringen in werkmiddelen behouden en verbeteren al onze medewerkers gedurende hun gehele loopbaan hun deskundigheid.

We maken duidelijke afspraken en houden ons daar aan. We werken taken zorgvuldig en tijdig af met de afgesproken materialen en methode. We hechten alle belang aan een veilige werkwijze en hebben respect voor het werkmateriaal.

/media/tnxprotn/samen_v005_a5.jpg

Samen

We zijn samen verantwoordelijk voor een persoonsgerichte en efficiënte werking. We helpen elkaar waar nodig. Zo kunnen we elke dag kwalitatieve zorg en een aangename werkomgeving blijven garanderen.

We communiceren op een open en eerlijke manier en hebben respect voor elkaars ideeën en mening. Missen is menselijk. Als we fouten maken, zoeken we samen naar oplossingen en leren we daar samen uit. Als werkgever geloven wij immers in een open cultuur waarin het benoemen van moeilijkheden en het samen zoeken naar oplossingen hand in hand gaan.

We creëren ruimte voor inspraak, zowel voor onze medewerkers als voor onze bewoners en hun familie. Communiceren doen we open en verbindend, en met respect voor de mening van anderen.

 

Bij Vzw Amate is de volgende vacature beschikbaar: