Over ons

VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie duurzamer en efficiënter te maken en streeft naar een algemene energiebesparing bij de brede publieke sector. Dit doen wij enerzijds door de publieke diensten te begeleiden om efficiënter om te springen met energie en de energiedata te centraliseren en anderzijds door efficiënter groene energie centraal aan te kopen en te leveren aan publieke diensten.

 

VEB speelt een cruciale rol in de regie van projecten rond energie-efficiëntie aan een heel diverse groep van Vlaamse overheidsentiteiten (o.a. scholen, zorg- en welzijnssector, sociale huisvesting, centrale overheidsdiensten,….), waarvan het aantal nog elke dag toeneemt.

 

Binnen VEB leeft dan ook een “Go for it”-sfeer waar een zestigtal collega’s zich met hart en ziel inzetten om de gestelde doelen te bereiken.

 

Bij Vlaams Energiebedrijf zijn de volgende 2 vacatures beschikbaar: