Over ons

Het PZ Onzelievevrouw in Brugge is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met 412 bedden/plaatsen voor residentiële behandeling en dagbehandeling van mensen met psychische kwetsbaarheid.   Het ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van verslaving, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en depressie voor patiënten vanaf 16 jaar.  Er is een behandelaanbod voor ouderen en een aanbod voor psychiatrische intensieve behandeling. Het ziekenhuis is copromotor van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en heeft medewerkers in Covias en het Mobiel Crisisteam. 

 

 

Wij bieden gespecialiseerde en deskundige diagnostiek, behandeling en begeleiding voor patiënten met een psychiatrische aandoening. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen streven we ernaar dat mensen weer op een kwaliteitsvolle manier in het leven kunnen staan.  

We focussen daarom op:

  • mensen in hun kracht

  • mensen in hun kwetsbaarheid

  • mensen in verbondenheid.

 

 Bij Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw Brugge zijn de volgende 8 vacatures beschikbaar: