Over ons

ODE is de sectororganisatie voor duurzame energie in het Vlaams Gewest en organiseert het overleg tussen hernieuwbare energiebedrijven en met de overheid. ODE behartigt de belangen van haar leden vooral op Vlaams, maar ook op Belgisch en Europees niveau. We verenigen alle hernieuwbare energiesectoren en hebben als doelstelling de omslag naar een volledig hernieuwbaar energiesysteem te realiseren.

Binnen ODE is de Vlaamse Wind Energie Associatie (VWEA) het technologieplatform voor bedrijven actief in windenergie.


Bij Organisatie Duurzame Energie is de volgende vacature beschikbaar: