Over ons

Het Rekenhof is een onafhankelijke instelling die voor rekening van de wetgevende macht belast is met de controle van de ontvangsten en de uitgaven van de regeringen.
Het streeft naar een verbetering van de functionering van de overheden door zijn audits en door zijn evaluatie van de uitvoering van het overheidsbeleid en van de bereikte resultaten.