Over ons

Groep Dilbeek bestaat uit 3 verschillende afdelingen die rechtstreeks diensten aan burgers aanbieden. Daarnaast is er ook nog een afdeling Ondersteunende Diensten. Het departement Beheer en Ontwikkeling is een onderdeel van de afdeling Ondersteunende Diensten. Dit departement ondersteunt de afdelingen in complexere gebouwendossiers en groepsbrede projecten met betrekking tot gebouwenbeheer. Beheer & Ontwikkeling is ook zelf verantwoordelijk voor de centrale gebouwen en een aantal grotere projecten en beheersaspecten die tot een specifiek domein behoren (bvb. strategisch patrimoniumplan, duurzaamheid, organisatiebrede contracten, facilitaire processen, klimaatplan, ).

Bij Groep Dilbeek is de volgende vacature beschikbaar: