Over ons

ENGIE THERMAL Europe, een operationele entiteit van ENGIE Group, is expert in vele vakgebieden van de energiesector : zon 1400 medewerkers beheren, onderhouden en werken aan de uitbating van onze grootschalige, zeer flexibele en performante aardgas-, biomassa-, waterkracht- en warmtekrachtkoppeling-eenheden in 7 Europese landen . Zo kunnen we, ter aanvulling op hernieuwbare energie, het elektriciteitsnet ondersteunen én helpen we grote industriële klanten in hun energietransitie.