Over ons

De kerncentrales van Doel leveren vandaag een belangrijke bijdrage aan een veilige, betrouwbare en klimaatvriendelijke energievoorziening voor ons land. De focus op onze nucleaire sites ligt de komende jaren op een professionele uitbating van de kerncentrales en op de voorbereiding van de ontmanteling ervan. Vanaf eind 2022 zullen een aantal kerncentrales stapsgewijs stoppen en later ontmanteld worden. Dit enorm industrieel ontmantelingsprogramma creëert heel wat boeiende uitdagingen. De ENGIE Groep wil wereldleider worden van de koolstofarme transitie van haar klanten, bedrijven en lokale overheden en biedt dus ook op lange termijn interessante perspectieven. Zo zijn we in België de grootste producent van hernieuwbare energie én willen we dat blijven, investeren we in thermische centrales, waterstofontwikkelingen en beschikken we over ingenieursbureaus van wereldklasse.