Over ons

EBP is een Europese groep die marktleider is op het vlak van informatie over en begeleiding bij overheidsopdrachten. De hoofdzetel van EBP is gevestigd in Jette, Brussel.
De EBP-groep verleent ondersteuning bij overheidsopdrachten aan bedrijven en overheden in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Deze ondersteuning vertaalt zich in informatie, advies, opleiding & vorming en ICT-Tools.
Meer dan 5.000 bedrijven in België, Nederland en Frankrijk kiezen voor EBP voor het opvolgen van overheidsopdrachten via op maat gemaakte abonnementsformules. EBP staat voor hoge kwaliteit en betrouwbaarheid door de manuele controle en classificatie van elke aanbestedingsaankondiging.

Onze missie
De EBP Groep verleent ondersteuning bij overheidsopdrachten aan bedrijven en overheden in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk.
Deze ondersteuning vertaalt zich in informatie, advies, opleiding & vorming en ICT-Tools.


Onze professionele gedragscode
EBP ontplooit haar diensten op een zo kwalitatief en zo rendabel mogelijke manier. Opzet hierbij is om zoveel mogelijk bedrijven te interesseren om deel te nemen aan overheidsopdrachten en overheden te stimuleren de wetgeving overheidsopdrachten zo professioneel mogelijk toe te passen. Ervaring leert dat hiervoor veelal een prikkelend en wervend communicatiebeleid nodig is. 
Een correct en efficiënt gebruik van de regelgeving leidt in de regel tot een ruimere mededinging en een betere besteding van de overheidsgelden.
EBP is ervoor verantwoordelijk dat zijn medewerkers of de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen al de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen naleven en onderstaande normen en waarden in acht nemen.
EBP zal zich vanuit een kwalitatieve deskundigheid ten opzichte van haar opdrachtgever professioneel opstellen. De keuze van interne en externe consultants, trainers & sprekers wordt bepaald door de bewezen integriteit, diepgaande kennis en hands-on ervaring met het aanbestedingsproces.
Bij elke opdracht zal EBP haar kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inzetten. Een opdracht wordt door EBP slechts aanvaard indien het hiervoor de juiste kwalificaties, kennis en ervaring kan inzetten. Iedere opdracht zal worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid en leiding van EBP nadat via een schriftelijke overeenkomst (offerte, contract, ...) aan de opdrachtgever wordt verduidelijkt wat van EBP verwacht mag worden: EBP zal naar best vermogen trachten het aan de opdrachtgever vermelde resultaat te bereiken.

Bij EBP zijn de volgende 0 vacatures beschikbaar:

Wij helpen je graag verder op JoBBsquare. Wekelijks hebben wij hier 7000 nieuwe vacatures!

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen