Over ons

Bebat geeft al 25 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren
en te recycleren. De metalen en waardevolle materialen halen we eruit en die worden opnieuw
als grondstof gebruikt. Alle andere stromen worden natuurlijk ook netjes verwerkt. Wij zijn een
milieuorganisatie met inzamelresultaten op wereldniveau en we streven ernaar om steeds meer en
beter te recycleren.

Bij Bebat is de volgende vacature beschikbaar: