Taken en verantwoordelijkheden

De zorgkundige moet werken binnen een gestructureerde equipe:

 • Deze is opgesteld zodat de verpleegkundigen toezicht kunnen uitoefenen op de activiteiten van de zorgkundigen
 • Deze verzekert de continuïteit en de kwaliteit van de zorg
 • Deze organiseert een gezamenlijk bewonersoverleg waarbij het zorgplan geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd wordt
 • Deze verzorgt de samenwerking tussen verpleegkundigen en zorgkundigen
 • Deze krijgt permanente opleiding

Profiel kandidaat

 • Ofwel beschikt u over een getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs, richting ‘personenzorg’, onderafdeling ‘hulp aan de personen’ van het secundair technisch onderwijs of het beroepsonderwijs, en u hebt een opleiding van zorgkundige gevolgd. Dit is een opleiding van één studiejaar in het kader van voltijds onderwijs of het gelijkwaardige in het onderwijs voor sociale promotie
 • Ofwel hebt u een opleiding gevolgd in sociale promotie of een beroepsopleiding die, samen met elders verworven bekwaamheden door de bevoegde instanties gelijkgesteld worden aan de opleiding van zorgkundige
 • Ofwel beschikt u over een certificaat waaruit blijkt dat u beschikt over de competenties van zorgkundige, verkregen door: het slagen van het programma van het eerste jaar van de opleiding van verpleegkundige (60 ECTS van een bachelordiploma) OF geslaagd zijn in een zowel theoretische als klinische opleiding betreffende de ouderenzorg (in het eerste jaar of later) OF met vrucht minstens 150 uren stage aan het bed van de patiënt te hebben doorlopen - inclusief ouderenzorg (in het eerste jaar of later)

EN U beschikt steeds over het visum van zorgkundige.


de erkende diploma’s of getuigschriften vindt u op
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html


Ook laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van het afsluiten van het proces-verbaal.


Indien u een buitenlands diploma behaalde, bezorgt u ons voor uw aanstelling een bewijs dat uw diploma gelijkwaardig is. Dit kan door bij uw sollicitatie een bewijs toe te voegen dat u de procedure voor gelijkwaardigheid bij NARIC-Vlaanderen hebt opgestart of door ons het gelijkwaardigheidsbewijs van uw diploma te bezorgen. Meer informatie vindt u op www.naricvlaanderen.be

Geboden wordt

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen C1-C2.
De bruto-aanvangswedde in C1 (cf. huidige index 1,7410 en inclusief 11% voor onregelmatige prestaties) bedraagt:

 • 0 jaar anciënniteit: € 2.182,13
 • 3 jaar anciënniteit: € 2.375,38
 • 5 jaar anciënniteit: € 2.463,96
 • 9 jaar anciënniteit: € 2.657,21
 • 17 jaar anciënniteit: € 3.043,71
 • 23 jaar anciënniteit: € 3.325,53
Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
 • Vakantieverlof: 26 dagen jaarlijks verlof + 12 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je terecht komt)
 • Aanvullende pensioenregeling
 • Sociale dienst: het personeel van het OCMW geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen

Meer informatie

Solliciteren kan via een functie specifiek sollicitatieformulier op www.menen.be/vacatures.
Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:

 • Een ingevuld sollicitatieformulier
 • Een motivatiebrief
 • Een uitgebreid cv
 • Een kopie van het gevraagde diploma

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de personeelsdienst.
Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be

Synoniemen jobtitel

zorgkundige, woonzorgcentrum, Menen, lokaal bestuur

Solliciteren kost slechts enkele minuten.