Taken en verantwoordelijkheden

Je staat als vrijwilligerscoördinator in voor een goede coördinatie en opvolging van het interne vrijwilligersbeleid.

De vrijwilligerscoördinator

 • Ondersteunt de diensten van directie Mens in het beheer van vrijwilligers.
 • Optimaliseert het intern vrijwilligersbeleid van Stad Roeselare.
 • Faciliteert het extern vrijwilligersbeleid van de stad, via het platform Roeselare Vrijwilligt.

 

Ondersteunen van diensten in vrijwilligersbeheer voor het uitvoeren van activiteiten of projecten.

Dit omvat onder andere volgende taken:

 • Je bent het aanspreekpunt voor diensten en collega’s binnen de directie Mens die werken met vrijwilligers.
 • Je helpt de diensten om dynamische vrijwilligers te werven en hebt oog voor diverse communicatiekanalen om het vrijwilligerswerk te promoten.
 • Je helpt diensten om vrijwilligers te sturen, te coachen en te waarderen.
 • Je stimuleert de diensten om oog te hebben voor diversiteit in het vrijwilligersbestand en ondersteunt hen in het omgaan met kwetsbare vrijwilligers.

Optimaliseren van het interne vrijwilligersbeleid en vrijwilligersmanagement

Dit omvat onder andere volgende taken:

 • Je bouwt mee aan een intern vrijwilligersbeleid waar verbinding en groeikansen centraal staan. Je helpt (centrale) systemen te ontwikkelen en deze uit te rollen over alle diensten van directie Mens, rekening houdende met de eigenheid van de activiteit of de dienst waarvoor vrijwilligers taken uitvoeren.
  • Vb. over het belonen en waarderen van vrijwilligers.
  • Vb. over het planmatig werven en selecteren van vrijwilligers.
  • Vb. over competentie-ontwikkeling en erkenning van vrijwilligers.
 • Je staat in voor een goede monitoring en beheer van vrijwilligersdata. Je hebt zicht op het aantal, het takenpakket en prestaties van vrijwilligers binnen de directie Mens. Je inventariseert wensen en behoeftes van vrijwilligers zodat hun taakinvulling optimaal kan verlopen. Je legt verbinding tussen wensen van vrijwilligers en noden van stadsdiensten. Je stuurt taken bij, neemt indien nodig een bemiddelende rol op en zorgt desgewenst voor een dynamische en flexibele inzet van vrijwilligers doorheen diverse stadsdiensten.
 • Je bent, in samenspraak met het departement Communicatie, verantwoordelijk voor het uittekenen van een efficiënte en effectieve communicatie naar (potentiële) vrijwilligers. 
 • Je organiseert overkoepelende en/ of sector- /dienst-specifieke infomomenten,  instapsessies, uitwisselingsmomenten, …  voor vrijwilligers van de directie Mens.
 • Je onderzoekt welke noden er zijn bij de vrijwilligers en welke opleidingen of vormingen interessant zijn voor de vrijwilligers.
 • Je gaat op zoek naar gepaste methodieken om de (diverse) vrijwilligers te bevragen, te informeren of te betrekken (vb. vrijwilligerscafé).
 • Je neemt deel aan symposia, netwerkmomenten, congressen, werkgroepen…  over vrijwilligersbeleid en deelt kennis en expertise.
 • Je zorgt voor een goede afstemming en samenwerking op vlak van vrijwilligersbeleid met de ruimere stadsorganisatie (directie Ruimte) en satellieten van Stad Roeselare (ARhus, de Spil, Motena, …).

Faciliteren van het extern vrijwilligersbeleid

 • Je beheert het online matchplatform Roeselare Vrijwilligt.
 • Je ondersteunt collega’s (Vrijetijdspunt, verenigingenondersteuners, …) om vragen van burgers en organisaties te beantwoorden.
 • Je organiseert infomomenten of inspiratiesessies naar organisaties en verenigingen over het werken met vrijwilligers of andere thema’s (vb. Verenigingenacademie). 
 • Je bent aanspreekpunt namens de Stad voor bepaalde externe projecten (al dan niet in samenwerking met de Stad) waarin vrijwilligerswerk centraal staat.

Profiel kandidaat

 • Je begrijpt de verwachtingen van kandidaat-vrijwilligers en van diensten.
 • Je slaagt erin de behoeften van kandidaat-vrijwilligers en van diensten met elkaar te verbinden.
 • Je bent van nature een bruggenbouwer.
 • Je luistert gericht, je kan overtuigen, je gebruikt communicatie in al zijn vormen om mensen mee te krijgen.
 • Je legt makkelijk contacten, kunt makkelijk mensen activeren en nieuwe opportuniteiten detecteren.
 • Voortdurend verbeteren is een evidentie voor jou, je durft een pioniersrol op te nemen en anticipeert heel snel op nieuwe ontwikkelingen.
 • Je bent ook zelf creatief en wil vernieuwend zijn.
 • Je hebt affiniteit met vrijwilligerswerk.
 • Je weet welke uitdagingen vrijwilligerswerk met zich mee brengt.
 • Je hebt ervaring met vormingstechnieken en/of het onderhouden van een vormingsaanbod.

Geboden wordt

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema B1-B3. (Zie bijlage)
  Alle relevante beroepservaring (uit privé of zelfstandig) wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit. Alle overheidsanciënniteit wordt meegenomen.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

Meer informatie

 • Inhoudelijke info: Eveline Vanacker, diensthoofd Samenleven, eveline.vanacker@roeselare.be, 051 26 21 70
 • Info over de selectieprocedure: Personeel & Organisatie, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete@roeselare.be      

Synoniemen jobtitel

Vrijwilligers, Beleid, faciliteren, optimaliseren, projecten, communicatie

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie.

Want RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad.

Samen doen we ...

Ik wil meer weten over Stad Roeselare
Hallo, ik werk sinds 6 maanden bij de Strategische Cel van Stad Roeselare. Ik ben er goed onthaald in een fijn en gedreven team (dikke merci aan deze toppers: Kimberley Van Luchem, Sarah Malfait, Dehullu Gino en Wouter De Spiegelaere).
Koen Lemahieu
Koen Lemahieu Strategisch programmamanager

Maak zonder moeite een motivatiebrief om sneller een baan te krijgen

 • Ontvang gratis het stappenplan voor de perfecte motivatiebrief
 • Gebruik 2 voorbeeldbrieven
 • Krijg de juiste jobs van ons
 • 400.000 werkzoekenden gingen je voor