Verpleegkundige zorg

Logo Zorgbedrijf Meetjesland
Zorgbedrijf Meetjesland
Evergem - Nevele - Maldegem

Taken en verantwoordelijkheden

Functie-inhoud
t.a.v. de bewoners (in overleg met de hoofdverple(e)g(st)er en de behandelende artsen)
o   dient verpleegkundige zorgen toe
o   dient hygiënische zorgen toe
o   de bejaarden indien nodig helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven (eten en drinken, toilet maken, zich kleden, zich verplaatsen)
o   ziet toe op het fysisch comfort en de veiligheid van de bewoners
o   zorgt voor een aangepaste sfeer en omgeving voor de bewoner, en ondervangt in de mate van het mogelijke alle storende elementen
o   evalueert of de verstrekte zorgen tegemoet komen aan de behoeften van de patiënt, en suggereert eventueel alternatieven en aanvullende schikkingen
o   zorgt voor het emotioneel welbevinden van de patiënt
 
t.a.v. familie en bezoekers
o   begeleidt en informeert familie en bezoekers (binnen de grenzen van het beroepsgeheim)
o   opvangen en doorgeven van problemen en klachten
o   brengt de huisregels onder de aandacht van de familie en de bezoekers
t.a.v. medewerk(st)ers en collega's op de eigen dienst
o   verrichte zorgen aftekenen en specifieke problemen noteren in het verzorgingsdossier
o   getrouwe en volledige (mondelinge en schriftelijke) overdracht van informatie aan collega's van de volgende ploeg, en zich actief informeren over de belangrijkste observaties waargenomen door collega's van de vorige ploegen;
o   actief participeren aan werkoverleg en bewonersbesprekingen
o   neemt samen met de collega's deel aan ondersteunende activiteiten, nl. het gebruiksklaar zetten van verpleegbenodigdheden, het klaarzetten van de nodige medicatie
 
t.a.v. van collega's van andere afdelingen en diensten
o   informatie doorgeven
 
t.a.v. de hoofdverple(e)g(st)er en de artsen
o   observeert de patiënt ten behoeve van de behandelende arts met het oog op het bepalen van de verpleegkundige zorgen die moeten worden toegediend
o   rapporteert schriftelijk en/of mondeling over observaties en toegediende zorgen aan de hoofdverple(e)g(st)er en desgevraagd aan de arts
o   staat de arts bij en geeft nuttige informatie door in verband met de toestand of reacties van de patiënt en/of diens familie
o   staat in voor de administratieve taken die moeten verricht worden voor zover deze gedelegeerd worden door de hoofdverple(e)g(st)er;
 
 

Profiel kandidaat

Functiebeschrijving en –profiel:
Wij zijn op zoek naar een persoon die een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoners kan creëren en dit door het verlenen van optimale en deskundige hulp en verzorging. Je werkt in een team met andere verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers.
 
Voor een uitgebreide functiebeschrijving verwijzen we naar pagina 4 van deze infobrochure. De opsomming in deze functiebeschrijving is niet allesomvattend. De functie kan in de praktijk dus ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgesomd. Er wordt van je verwacht dat je deze extra opdrachten met plezier opneemt in je takenpakket.
 

Geboden wordt

Loonelementen
Je wordt bezoldigd op grond van de salarisschaal C3 – C4 als gegradueerd verpleegkundige of BV1 - BV3 als bachelor  in de verpleegkundige (zie pagina 7 en 8 voor de uitgewerkte salarisschalen, de bedragen worden verhoogd met de huidige index 167,34 %). Op vraag kan een loonsimulatie bezorgd worden om een zicht te krijgen op de maandelijkse uitbetaling.
 
Knelpuntberoep: Beroepservaring uit de openbare sector en relevante beroepservaring uit de privésector en als zelfstandige wordt volledig overgenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring uit de openbare sector, privésector en als zelfstandige wordt ook integraal overgenomen voor het bepalen van de schaalanciënniteit. Deeltijdse diensten die werden gepresteerd voor 2008, worden gedeeltelijk verrekend.

Extralegale voordelen
·                  Hospitalisatieverzekering (mogelijkheid om aan te sluiten tot de collectieve verzekering, de premie wordt gedurende het eerste jaar tewerkstelling zelf ten laste genomen)
·                  Maaltijdcheques met een zichtwaarde van € 7 (werkgeversaandeel: € 5,91)
·                  Fietsvergoeding van 23 cent per kilometer
·                  Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
·                  Een aantrekkelijke verlof- en feestdagenregeling (23 verlofdagen en 11 feestdagen per jaar)

Bijkomende vergoedingen
Je krijgt een toeslag voor prestaties op zaterdag, zondag, feestdag, avond en nacht.

Arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanmaatregelen:
Je hebt recht op de eindeloopbaanmaatregelen vanaf de leeftijd van 45 jaar. Dit is een vrijstelling van arbeidsprestaties van 2, 4 of 6 uren per week (voor een voltijdse betrekking).
 

Meer informatie

Dienst HRM staat steeds ter beschikking om bijkomende vragen te beantwoorden.                  
Els Degloire: 09 210 30 84
els.degloire@zorgbedrijfmeetjesland.be   

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).
Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


 

Synoniemen jobtitel

verpleegkundigen

Solliciteer nu Verstuur job via e-mail

Misschien passen deze jobs ook bij jou

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen