Taken en verantwoordelijkheden

Je zorgt voor het algemeen welzijn van de bewoners op fysisch, psychisch, sociaal en relationeel vlak in overeenstemming met onze visie en missie en staat de hoofdverpleegkundigen hierin bij.

Profiel kandidaat

 • Houder zijn van het brevet van verpleegkundige ingesteld bij het KB van 09.07.1960 en latere wijzigingen of houder zijn van een diploma van hoger paramedisch niveau of gelijkgestelde OF
 • Houder zijn van het brevet of de titel van verpleegkundige of houder van het diploma van verplegende zoals bedoeld in het KB. Van 02.07.1999 (BS. 11.11.1999) en latere wijzigingen OF
 • Gediplomeerd verpleegkundige (diploma uitgereikt van 1997 tot 2008) of gebrevetteerd verpleegkundige (diploma uitgereikt vóór 1997) of gegradueerd verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs HBO5.

de erkende diploma’s of getuigschriften vindt u op
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html


Ook laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van het afsluiten van het proces-verbaal.


Indien u een buitenlands diploma behaalde, bezorgt u ons voor uw aanstelling een bewijs dat uw diploma gelijkwaardig is. Dit kan door bij uw sollicitatie een bewijs toe te voegen dat u de procedure voor gelijkwaardigheid bij NARIC-Vlaanderen hebt opgestart of door ons het gelijkwaardigheidsbewijs van uw diploma te bezorgen. Meer informatie vindt u op www.naricvlaanderen.be

Geboden wordt

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen C3-C4.
De bruto-aanvangswedde in C3 (cf. huidige index 1,7410 en inclusief 11% voor onregelmatige prestaties) bedraagt:

 • 0 jaar anciënniteit: € 2.306,83
 • 3 jaar anciënniteit: € 2.488,18
 • 5 jaar anciënniteit: € 2.575,23
 • 9 jaar anciënniteit: € 2.756,58
 • 17 jaar anciënniteit: € 3.119,29
 • 23 jaar anciënniteit: € 3.387,70
Daarenboven worden volgende voordelen toegekend:
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen geldelijk gevaloriseerd worden. Diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid komen onbeperkt in aanmerking voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques (€ 6,50), gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie (€ 0,24 per km), gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, afscheidspremie bij pensionering
 • Vakantieverlof: 26 dagen jaarlijks verlof + 12 betaalde feestdagen + 3,5 gelijkgestelde dagen dienstvrijstelling (deze laatste afhankelijk van de dienst of instelling waar je terecht komt)
 • Aanvullende pensioenregeling
 • Sociale dienst: het personeel van het OCMW geniet de voordelen en de dienstverlening aangeboden door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen

Meer informatie

Solliciteren kan via een functie specifiek sollicitatieformulier op www.menen.be/vacatures.
Kandidaturen worden pas als geldig beschouwd wanneer zij minstens de volgende zaken bevatten:

 • Een ingevuld sollicitatieformulier
 • Een motivatiebrief
 • Een uitgebreid cv
 • Een kopie van het gevraagde diploma

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de personeelsdienst.
Tel 056 527 188 of vacatures@menen.be

Synoniemen jobtitel

verpleegkundige, woonzorgcentrum, Menen, lokaal bestuur

Solliciteren kost slechts enkele minuten.