Taken en verantwoordelijkheden

Als verpleegkundige op Geriatrie ben je verantwoordelijk voor het verlenen van integrale zorg (verpleegkundige en psychosociaal) vanuit de individuele noden en vragen van de patiënten – meer specifiek, de kwetsbare oudere en zijn omgeving – teneinde hun gezondheid en welzijn te behouden, te herstellen of te verbeteren en hun autonomie te bevorderen.

Meer bepaald:

 • Voer je verpleegtechnische handelingen uit volgens of zonder medisch voorschrift, evenals medische handelingen toevertrouwd door een arts;
 • Delegeer je eventueel, binnen de wetgevende bepalingen, de verpleegtechnische handelingen aan de zorgkundigen;
 • Observeer, identificeer en stel je de gezondheidstoestand van de toegewezen patiënten vast, detecteer je eventueel veranderingen, anticipeer je op crisissituaties en neem je in noodgevallen de nodige maatregelen op eigen initiatief, in afwachting van de arts;
 • Hou je toezicht op en evalueer je de parameters van de patiënten en pas je, volgens de voorschriften van de arts, de medische apparatuur aan op basis van de evoluties van deze parameters;
 • Bereid je, volgens het medisch voorschrift, de medicatie voor, verifieer je, dien je ze toe en volg je de effecten ervan op;
 • Assisteer je de arts bij de uitvoering van bepaalde specifieke technische handelingen;
 • Begeleid je de arts bij het bezoek aan de patiënt en contacteer je bij vragen de betrokken personen;
 • Voer je verzorgende taken uit, zoals het helpen van de patiënten bij de lichaamsverzorging en –hygiëne (wassen, zo nodig), het over het algemeen comfort van de patiënten waken, het helpen bij het drinken, het geven van aanwijzingen en instructies aan de zorgkundigen, het volgens interne procedures uitvoeren van de lijkverzorging bij het overlijden van de patiënt;
 • Draag je mee zorg voor de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening, zoals het leveren aan de collega’s van de nodige informatie over de patiënten om de continuïteit van de zorgen te verzekeren, het informeren van de behandelende arts over de gezondheidstoestand en het overleggen met de arts en de andere zorgverleners inzake de aangewezen behandeling, de gemaakte beslissingen uit multidisciplinaire vergaderingen toepassen;
 • Informeer je en ondersteun je de patiënten en hun naasten, zoals het onthalen van de nieuwe patiënten en een verpleegkundige anamnese uitvoeren, het uitleg geven omtrent hun gezondheidstoestand en hen geruststellen, het begeleiden en ondersteunen van de patiënten in moeilijke en emotionele momenten (bv. hevige pijn, stervensbegeleiding), het onthalen van de naasten in het geval van overlijden van de patiënt en hen op moreel vlak begeleiden;
 • Voer je administratieve patiëntgebonden taken uit, zoals het registreren van de gegevens en de verstrekte verpleegkundige zorg (bv. VG-MZG), het invullen van diverse formulieren en documenten (bv. i.v.m. opname en ontslag, medische onderzoeken), het rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, over de gezondheidstoestand, het actueel houden van het verpleegkundig dossier en het zorgplan opstellen;
 • Help je bij de uitvoering van huishoudelijke taken;
 • Waak je over de correcte werking van de technische apparatuur eigen aan de afdeling.

Je werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige.

Profiel

 • Je bent bachelor (A1) of gegradueerde (A2) in de Verpleegkunde;
 • Je hebt praktische kennis van geriatrische pathologieën en van verpleegkundige of preventietechnieken vereist voor de opname van geriatrische patiënten;
 • Je hebt praktische kennis van medisch materiaal;
 • Je kan met de specifieke informaticatoepassingen werken of leert deze aan;
 • Je hebt inlevingsvermogen;
 • Je combineert een gedegen algemene beroepskennis met affiniteit voor ouderen;
 • Je bent gedreven, toont zin voor initiatief en je hebt een integere uitstraling;
 • Je toont een kwaliteitsbewuste, professionele werkhouding;
 • Je functioneert zowel goed in team als zelfstandig en bent stressbestendig;
 • Je bent een flexibele, sociale, dynamische en innoverende persoonlijkheid;
 • Je bent contactvaardig en communiceert op een open en vriendelijke manier.

Aanbod

 • Een halftijdse van 19 uur of deeltijdse van 30 uur of voltijdse betrekking. Of opname in de werfreserve;
 • Een volledige inwerking op de werkvloer;
 • Verloning volgens IFIC-barema categorie 14 of 14b met toeslagen en andere extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant);
 • Een samenwerking met een dynamisch, professioneel en multidisciplinair team in een moderne werkomgeving;
 • De mogelijkheid tot permanente vorming en bijscholing;
 • Ingeval van voltijds: 40 uur werken in een 38 urenweekstelsel, wat in 12 extra compensatiedagen op jaarbasis resulteert.

Type job

Bediende

Type contract

Onbepaalde duur

Werkregime

Voltijds

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Chris Catry, verpleegkundige – diensthoofd, tel. 057 35 70 42.


Veel succes!

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Vzw Jan Yperman Ziekenhuis


Het Jan Yperman Ziekenhuis is een modern, hoogtechnologisch ziekenhuis met 523 bedden, waar meer dan 1.250 medewerkers en 125 artsen elke dag het beste van zichzelf geven voor hun patiënten.

De schaal van het ziekenhuis maakt het mogelijk gespecialiseerde zorg op topniveau aan te bieden, en tegelijk warm en overzichtelijk te blijven, op mensenmaat dus.

Naast de hoofdcampus in Sint-Jan t...

Ik wil meer weten over Vzw Jan Yperman Ziekenhuis
Ik tracht al mijn patiƫnten te behandelen alsof mijn mama of papa hier zou liggen. Zo goed en respectvol als ik kan
Sofie De Rave
Sofie De Rave Verpleegkundige geriatrie