Taken en verantwoordelijkheden

De afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica (VWT) ondersteunt AWV door de realisatie, het beheer en het onderhoud van de elektromechanische en telematicatoepassingen langs wegen, zoals telematicacommunicatienetwerken, camera’s langs autosnelwegen, dynamische route-informatiepanelen, roodlicht-/snelheidscamera’s, trajectcontrole, enz.
Daarnaast  wil VWT een toonaangevend kenniscentrum zijn op het vlak van verkeerskunde, elektromechanica en telematica. Voor deze kennisgebieden ondersteunt zij mee het beleid, bouwt zij expertise op en stelt zij deze expertise ter beschikking van zowel interne als externe klanten.

Je komt terecht binnen het team Veiligheid en Ontwerp van de afdeling VWT.

Als verkeerskundige verkeersveiligheid, coördineer je alle aspecten van verkeersveiligheid binnen de afdeling VWT en werk je hiervoor samen met alle secties binnen de afdeling en het Agentschap en de collega’s van het Departement MOW.

Je volgt de evoluties op het vlak van verkeersveiligheid op aan de hand van vakliteratuur, door deelname aan symposia, studiedagen en overlegmomenten met interne en externe collega’s. 
Je maakt studies op betreffende verkeersveiligheid, verzamelt gegevens over alle verwante thema’s, verwerkt deze tot statistieken en voorstellen tot strategieën. 

Je stelt je kennis ter beschikking van het agentschap en het beleid door het verzorgen van maatopleidingen, het uitwerken en verspreiden van typesituaties en het beantwoorden van
vragen van externen en de opmaak van rapporten (bvb. fietspadenrapport, IIR-rapport, …).

Je coördineert de dienstorders, vademecums en werkboeken die het team veiligheid en ontwerp en de afdeling VWT (mee) opmaakt inzake verkeersveiligheid en wegontwerp.

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en opvolgen van de wetgeving inzake verkeersveiligheidsaudits, verkeersveiligheidsinspecties en verkeersveiligheidseffectbeoordelingen binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (Europese richtlijn 2008/96). Je voert zelf veiligheidsstudies uit hieromtrent en stelt procedures en documenten op om deze wetgeving uit te voeren binnen het agentschap.

Je hebt aandacht voor de raakvlakken tussen de eisen in het kader van de Europese Richtlijn 2008/96 inzake het beheer van de verkeersveiligheid van de weginfrastructuur en de gerelateerde eisen van de Europese Richtlijn 2004/54 inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels. 
Je voert veiligheidsstudies uit hieromtrent en vanuit een integrale (tunnel)veiligheidsbenadering ondersteun je met jouw kennis en advies bij het verkeersveilig ontwerpen en beheren van weginfrastructuur en tunnels.

Je bedenkt nieuwe concepten of je werkt deze uit zodat de overheid op een innovatieve en toekomstgerichte manier kan werken of inspelen op nieuwe maatschappelijke uitdagingen of ontwikkelingen.

Profiel kandidaat

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in verkeerskunde
of 
Je bent laatstejaarsstudent in een masteropleiding en je hebt je diploma behaald op het ogenblik van de indiensttreding.

 • Je bent vertrouwd met de bouwkundige constructie, de (tunnel)technische installaties en de veiligheidsaspecten van (tunnel)ontwerp en exploitatie of je bent bereid je deze kennis snel eigen te maken.
 • Je beschikt over de nodige kennis om technische verslagen (risicoanalyses, berekeningen, uitgevoerde studies, …) te analyseren en hieruit de nodige voorstellen tot verbetering van de veiligheid te formuleren.    
 • Je kent de regelgeving inzake het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en de regelgeving inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels. Ook hier geldt dat een bereidheid om je deze kennis eigen te maken voldoende is.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor of affiniteit met verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit.
 • Je volgde al een opleiding tot verkeersveiligheidsauditor of je bent bereid deze opleiding te volgen.

Geboden wordt

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer werk je mee aan de mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. Je maakt deel uit van een organisatie die resultaatsgerichtheid weet te combineren met een menselijke werkomgeving. 

Naast het meewerken aan tal van boeiende projecten krijg je een mooi en competitief loon aangevuld met o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, 35 vrij te kiezen vakantiedagen, vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar, glijdende werkuren en de mogelijkheid tot telewerk.

Je bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal 3.268,73 euro (0 jaar ervaring - salarisschaal A111) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden. 
 

Meer informatie

Solliciteren kan tot en met 27 mei 2020 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht.

Meer info over de functie vind je in het uitgebreide selectiereglement.

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

 • Veerle Schoutteet
 • Teamverantwoordelijke Veiligheid en Ontwerp
 • Tel. 02 553 78 05
 • E-mail: veerle.schoutteet@mow.vlaanderen.be

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met

 • Yasmine Bauters
 • Intern consultant HRM – selectiedeskundige, afdeling Organisatie
 • Tel. 02 553 72 63
 • E-mail: Yasmine.bauters@mow.vlaanderen.be

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.

 

Synoniemen jobtitel

verkeerskundige verkeersveiligheid

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Agentschap Wegen en Verkeer


Mobiliteit en Openbare werken is een onderdeel van de Vlaamse overheid, bevoegd voor zowat alles wat met verkeer, mobiliteit, waterwegen, infrastructuur en openbare werken te maken heeft.
Er werken heel wat ingenieurs en technische bachelors in uiteenlopende vakgebieden: grote infrastructuurwerken, verkeersveiligheid, wegenbouw, ontwerp en bouw van bruggen en sluizen, geotechniek, verkeerskunde, haven- en waterbeleid en nog veel meer.
Maa...

Ik wil meer weten over Agentschap Wegen en Verkeer