Taken en verantwoordelijkheden

Het doel van je functie als toezichter werken is toezien op de uitvoering van werken om te waken over de kwaliteit en kwantiteit ervan en de toepassing van de reglementaire voorschriften en bepalingen ter zake.

Als toezichter werken bestaan je taken onder meer uit:

 • Toezien en bijhouden van gegevens over de uitvoering van werken en over de opgelegde maatregelen. Je rapporteert daarover zodat nagegaan kan worden of overeenkomsten met derden gerespecteerd worden.
 • Vaststellen en verzamelen van gegevens m.b.t. ontwerpen, in uitvoering zijnde werken en de werking van installaties en/of vergunningen. Je rapporteert hierover zodat de projectleider in staat is de gegevens te interpreteren.
 • Binnen je bevoegdheden reageren op problemen t.o.v. personen en instanties die bij de uitvoering van overeenkomsten met derden betrokken zijn, zodat tijdig de gepaste maatregelen kunnen getroffen worden. Je legt en je onderhoudt interne en externe contacten.

Je voert je taken uit in dagdienst. Dit kan echter tijdelijk in een ploegensysteem zijn waarbij de shiften worden afgestemd op de werfwerkzaamheden. We verwachten van al onze toezichters de nodige flexibiliteit (werkregime en plaats van te werkstelling: omgeving Antwerpen, Gent, Terneuzen,..).

Als toezichter binnen cel Havens en Districten Schelde word je in en rond de Antwerpse en/of Gentse havengebieden en/of Terneuzen (tijdelijk) ingezet.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Profiel kandidaat

 • Je hebt een bachelordiploma bij voorkeur in een bouwkundige of technische richting (bv. afstudeerrichting landmeetkunde, topografie, landschaps- en tuinarchitectuur, bouwconstructies, chemie, informatica…).
 • Ervaring in bouwkunde, bouwwerven, baggerwerken, slibverwerking of het werkveld van mobiliteit en openbare werken is geen vereiste, maar is een troef. Gemotiveerde schoolverlaters (schooljaar 2019-2020) komen ook in aanmerking.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je kennis van AutoCAD of gelijkaardige tekenprogramma’s is een troef.
 • Je kent de grondslagen van de relevante wetenschappen voor ons werkgebied (topografie, getijdenwerking, cartografie, …)
 • Je werkt vlot met gangbare softwaretoepassingen zoals Word, Excel, Access, Powerpoint,…
 • Je kan vlot plannen en kaarten lezen.
 • Voor het opstellen en interpreteren van meetstaten (hoeveelheden-, volume- en oppervlakte- bepaling) heb je de nodige wiskundige kennis.
 • Je inzicht in de organisatie waarin je terechtkomt (Vlaamse overheid, Mobiliteit en Openbare Werken) is een pluspunt.
 • Je bent in bereid om controles en inspecties uit te voeren in gevaarlijke omgeving zoals nemen van monsters van vervuilde specie, besloten ruimtes, op hoogte en in de omgeving van kanalen, rivieren en diverse kunstwerken. Bijgevolg:
  - je bent ertegen bestand om een bepaalde duur “in weer en wind” te werken;
  - je hebt geen hoogtevrees
  - je hebt geen vrees van kleine ruimtes
  - je kan zwemmen.

Geboden wordt

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – 35 dagen verlof en vrijaf tussen Kerst en nieuwjaar – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering – glijdende werkuren – mogelijkheid tot telewerk Je bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal € 2.419,99 (0 jaar ervaring - salarisschaal B111) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden. Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website www.werkenvoorvlaanderen.be.

Meer informatie

Solliciteren kan tot en met 9 juni 2020 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht.

Meer info over de functie vind je in het uitgebreide selectiereglement.

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

 • Kristof Devos        
 • Celhoofd Havens en Districten Schelde
 • Tel. 03 222 08 25
 • E-mail: kristof.devos@mow.vlaanderen.be

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met

 • Yasmine Bauters
 • Intern consultant HRM – selectiedeskundige, afdeling Organisatie
 • Tel. 02 553 63 72 
 • E-mail: yasmine.bauters@mow.vlaanderen.be

Solliciteren?

Solliciteer direct via onderstaande button.

 

 

Synoniemen jobtitel

toezichter werken conducteur bouw

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN


Mobiliteit en Openbare werken is een onderdeel van de Vlaamse overheid, bevoegd voor zowat alles wat met verkeer, mobiliteit, waterwegen, infrastructuur en openbare werken te maken heeft.
Er werken heel wat ingenieurs en technische bachelors in uiteenlopende vakgebieden: grote infrastructuurwerken, verkeersveiligheid, wegenbouw, ontwerp en bouw van bruggen en sluizen, geotechniek, verkeerskunde, haven- en waterbeleid en nog veel meer.
Maa...

Ik wil meer weten over MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN