Wij vragen

32 - 40 uur
Bachelor
Reguliere job

Taken en verantwoordelijkheden

Momenteel zijn wij op zoek naar een teamverantwoordelijke voor de groepsopvang.

De stad Sint-Niklaas telt 4 groepsopvangen:

 • Hermelijn: 72 plaatsen, 16 personeelsleden en 2 verantwoordelijken
 • Driekoningen: 62 plaatsen, 16 personeelsleden en 2 verantwoordelijken
 • Pieternel: 18 plaatsen, 4 personeelsleden en 0.5 verantwoordelijke
 • Kameleon: 36 plaatsen, 12 personeelsleden en 1 verantwoordelijke

Elke groepsopvang volgt dezelfde visie en missie, maar heeft ook een eigen identiteit.

Als verantwoordelijke in de groepsopvang kan je op alle locaties werken. Groepsopvang Hermelijn biedt opvang op zaterdag, waarbij ook opvolging door een verantwoordelijke vereist is. Je stuurt een team van kindbegeleiders en keukenmedewerkers aan en coördineert de dagelijkse werking. Hierbij heb je organisatorische en pedagogische taken, waarbij de nadruk op één van beide ligt. Je werkt nauw samen met een collega-verantwoordelijke en met collega’s van de andere groepsopvangen van de stad Sint-Niklaas. Je staat achter onze pedagogische visie en kan deze overbrengen naar kindbegeleiders en ouders.


Open onderstaande link om de infobundel van deze vacature te openen:
http://www.jobsolutions.be/vacancies/14397/info_document

Geboden wordt

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor  maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
 • minimum maandloon (index van januari 2023):
  • met 0 jaar anciënniteit: 2.913,19 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 3.383,16 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be???

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Profiel kandidaat

Voor deze functie zoeken we een teamverantwoordelijke die gedreven is en initiatief neemt,
met sterke leidinggevende capaciteiten en een stevige pedagogische visie.
Herken jij jezelf in deze omschrijving? Stel je dan snel kandidaat!

Algemene voorwaarden

Op woensdag 15 februari 2023 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Bijkomende aanwervingvoorwaarden waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:

 • beschikken over een kwalificatiebewijs groepsopvang en gezinsopvang voor verantwoordelijken door Kind en Gezin erkend voor subsidiëring (ministerieel besluit 3 maart 2010);
 • attest van kennis van de Nederlandse taal volgens de richtlijnen van Kind en Gezin of een diploma van een instantie met Nederlands als onderwijstaal, die erkend is door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
 • Je vindt de kwalificatievereisten op de website van Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-werken/kwalificatievereisten-en-opleiding

Laatstejaarsstudenten krijgen toegang tot deze selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.

Job alert maken

Maak een job alert voor 'Teamverantwoordelijke' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Sint-Niklaas


Sint-Niklaas, dat is kleurrijk, warm, innovatief en dynamisch!

Ik wil meer weten over Stad Sint-Niklaas
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.