Taken en verantwoordelijkheden

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Functietitel Teamleider rein en wegen
Niveau C4-C5
Statuut Contractueel

2. PLAATS IN HET ORGANOGRAM
Behoort tot team Ruimte
Behoort tot dienst Technische dienst
Rapporteert aan Diensthoofd technische dienst
Geeft leiding aan Meewerkende ploegverantwoordelijken

3. DOEL VAN DIENST
e technische dienst heeft als doel de gehele (gebouwen)infrastructuur en openbare ruimte van de gemeente te beheren, te onderhouden of nieuw in te richten. We gaan voor een professionele, kwaliteitsvolle dienstverlening met oog voor ecologie, duurzaamheid en energie-efficiëntie. Het team rein-wegen onderhoudt en beheert het openbaar domein op een ecologische, duurzame en energie-efficiënte wijze. Dit betreft het dagelijks, periodiek en preventief onderhoud van het openbaar domein enerzijds en kleine aanpassingen en herstelling van openbaar domein anderzijds.

4. DOEL VAN DE FUNCTIE
De teamleider rein-wegen organiseert en optimaliseert de operationele werking van de ploeg reinwegen, bestaande uit meewerkende ploegverantwoordelijken, arbeiders en hulparbeiders.

5. RESULTAATSGEBIEDEN

a) Coördineren van werken in eigen beheer en onderhoudswerken door derden Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Meewerken aan de opmaak van een veegplan en de jaarplanning voor het onderhoud van het openbaar domein, zorgen voor uitvoering ervan
 • Meewerken aan de opmaak van jaarplanning voor heraanleg, inrichting en onderhoud van het gemeentelijk wegennet (onderhoudsplanning)
 • Formuleren van voorstellen in verband met oplossingen en aanpak in allerlei technische dossiers, klachten en meldingen
 • Opvolgen van onderhoudswerken en kleine herstellingswerken aan wegen en voetpaden in de gemeente door eigen diensten
 • Opvolgen van werken in uitvoering op technisch en budgettair vlak

b) Organiseren en coördineren van de werking van het team Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Opmaken van een efficiënte planning van de ploegen rein en wegen
 • Opvolging van meldingen van burgers i.s.m. ploegverantwoordelijken
 • Verlenen van technisch advies inzake beheer van wegen
 • Leveren van specifieke vakinhoudelijke bijdragen aan projecten
 • Opvolging van de vergunningen inname openbaar domein (IOD)

c) Leidinggeven aan de medewerkers van het team Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Het aansturen, opvolgen en coachen van de medewerkers, feedback geven
 • Zorgen voor een efficiënte werkverdeling
 • De continuïteit van het team verzekeren (verlofaanvragen, overuren, permanentie, …)
 • Mee uitzetten, ondersteunen en bewaken van de doelstellingen binnen het team

d) Instaan voor vlotte en correcte kennisoverdracht en informatiedoorstroming Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Zorgen voor een adequate rapportering aan de Projectleider en het diensthoofd technische dienst
 • Zorgen voor goede informatie en communicatie binnen het team door teamoverleg
 • Zorgen voor een efficiënte kennisoverdracht tussen medewerkers
 • Vertalen van de wetgeving en regelgeving in werkbare procedures en richtlijnen voor de medewerkers

e) Beheren van het budget van het team Dit omvat o.m. volgende taken: Opstellen van een budgetvoorstel, controleren en goedkeuren van vorderingsstaten, inkomende facturen

f) Instaan voor een vlotte en correcte communicatie met de verschillende betrokkenen Dit omvat o.m. volgende taken:

 • Onderhouden van goede interne en externe contacten/andere overheden/nutsmaatschappijen/aannemers
 • contact onderhouden met andere ploegen, andere gemeentelijke diensten

g) Leergierig zijn en openstaan voor veranderingen Dit omvat o.m. volgende taken :

 • De nodige vorming volgen, de kennis kunnen integreren in de werking van de dienst
 • Zichzelf voortdurend verbeteren, bereid zijn tot leren en groeien met veranderingen en de organisatie

Het takenpakket van een gemeente is verscheiden. Het is mogelijk dat jouw diensthoofd of teamcoach ruimte je andere taken geeft in overeenstemming met je profiel/ competenties.

Profiel kandidaat

COMPETENTIES

Je hebt basiskennis van de werking en besluitvorming van een lokaal bestuur. Je hebt een goede pc kennis (outlook, office). Je bent snel mee met nieuwe programma’s en wil je hierin verdiepen zoals o.a. een planningstool.

Je hebt kennis van de regelgeving inzake wegenaanleg (standaardbestek 250,…), de wetgeving welzijn op het werk.

Waarde gebonden competenties

Je wil jezelf voortdurend verbeteren: je informeert je over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe richtlijnen en inzichten pas je toe in de praktijk, je zoekt actief om de werking te verbeteren.

Je bent klantgericht : je tracht de dienstverlening te optimaliseren, je denkt vanuit en luistert naar de klant, je kan de leefwereld van je klant inschatten.

Je kan samenwerken: je stimuleert samenwerking binnen en buiten je dienst, je bevordert de teamgeest en het respect voor diversiteit, je geeft opbouwende kritiek en feedback.

Je bent betrouwbaar : Je handelt naar sociale en ethische normen, je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je toont voorbeeldgedrag.

 

Gedragscompetenties

Je bent organisatie betrokken : Je houdt (pro)actief rekening met de belangen van de organisatie, je respecteert het beleidskader (doelen, waarden, cultuur,...).

Je hebt overtuigingskracht : Je overtuigt door inhoud én aanpak, door adequaat op weerstand te reageren, anderen te enthousiasmeren voor je voorstellen en ideeën. Je bent een coach door medewerkers te stimuleren om zelf oplossingen te vinden, je medewerkers in hun eigen functioneren te versterken, rekening houdend met hun eigenheid.

Je neemt initiatief om structurele problemen op te lossen door bestaande situaties te verbeteren, efficiënt te werken, naar alternatieve oplossingen te zoeken

Je bent resultaatgericht : Je gaat actief op zoek naar de beste manier om de doelstellingen te bereiken, opties tegen elkaar af te wegen, zo nodig het proces bij te sturen, naar alternatieven te zoeken.

Je coördineert acties, tijd en middelen, je kan het overzicht bewaren, je houdt op realistische wijze rekening met de middelen, mensen en technieken.

 

B. ALGEMENE AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • Je hebt minstens een diploma lager secundair onderwijs, bij voorkeur in een technische richting
 • Je hebt minstens 4 jaar relevante ervaring binnen het werkdomein.
 • Je hebt minimaal een rijbewijs B, een rijbewijs C is een troef (Heb je geen rijbewijs C, dan kan het lokaal bestuur je opleggen om (tijdens de diensturen) de nodige vorming hiertoe te gaan volgen).
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je hebt een bewijs van goed gedrag en zeden (geen bezwarende overtredingen)
 • Je bent medisch geschikt voor de functie (medisch onderzoek gebeurt door de arbeidsgeneesheer bij aanwerving)
 • Je spreekt Nederlands

 

C. EXAMENPROGRAMMA

- een PC-proef: één of meerdere gevalstudies gebaseerd op probleemsituaties die zich tijdens de uitoefening van de functie kunnen voordoen.

- een mondelinge proef: een interview waarin de technische kennis en bepaalde competenties vereist voor de functie grondig worden bevraagd en waarin gepeild wordt naar de motivatie en interesse voor het werkterrein.

- een assessment door een erkend selectiebureau, bestaande uit een niveau- of capaciteitstest (indien geen diploma hoger secundair onderwijs), en een proef in verband met de managements- en leiderschapscapaciteiten op het niveau van de functie.

Om als geslaagd beschouwd te worden, moeten je 50% van de punten behalen op de PC-proef en mondelinge proef afzonderlijk, en 60% op het geheel van deze proeven. Op het assessment moet je de beoordeling ‘geschikt’ of ‘geschikt met ontwikkelingspunten’ krijgen om als geslaagd te worden beschouwd en om in aanmerking te komen voor indiensttreding.

Geboden wordt

ARBEIDS- EN LOONVOORWAARDEN

Naast je wedde, die gebaseerd is op je niveau, je diploma en je relevante ervaring kan je genieten van bijkomende voordelen :

 • maaltijdcheques ter waarde van € 8
 • jaarlijks 35 dagen betaalde vakantie na 1 jaar
 • 14 feestdagen
 • volledige terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • fietsvergoeding
 • flexibele arbeidstijden
 • opleidingsmogelijkheden

Tevens is het lokaal bestuur aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst die bijzondere premies toekent. Via deze dienst kan je ook vakantiewoningen boeken of korting bekomen bij een aantal grote reisoperatoren.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

KANDIDATUURSTELLING

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv in het Nederlands en een kopie van je diploma opsturen, emailen of afgeven:

 • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen
 • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be via onderstaande button
 • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

Solliciteren kan tot uiterlijk donderdag 18 maart 2021.

 

EXTRA INFORMATIE Wil je nog meer informatie? Contacteer de personeelsdienst tijdens de kantooruren: ? 02 254 12 58
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Gemeentebestuur Machelen


De gemeente Machelen, met zijn 14.000 inwoners, is een gezellige Vlaamse gemeente aan de rand Brussel. Aan de rand van de twee dorpskernen, Machelen en Diegem, liggen heel wat bedrijventerreinen die tientallen internationale hotels, bedrijven en grote handelsvestigingen huisvesten. Deze bedrijven zorgen voor heel wat jobs in onze gemeente.

Ik wil meer weten over Gemeentebestuur Machelen

Maak zonder moeite een motivatiebrief om sneller een baan te krijgen

 • 400.000 werkzoekenden gingen je voor
 • Krijg de juiste jobs van ons
 • Gebruik 2 voorbeeldbrieven
 • Ontvang gratis het stappenplan voor de perfecte motivatiebrief