Wij vragen

32 - 40 uur
Bachelor, Universitair / Master
Reguliere job
U toont een bijzondere interesse voor Fedasil, haar werking, waarden en doelgroep.

Wij bieden

min € 2800,53 – max € 4103,79
Salarisschaal conform Barema
Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering
Afhankelijk van de functie is telewerken mogelijk

Waarom onze organisatie

Draag je steentje bij aan de samenleving
Betrokken collega's en een divers doelpubliek verrijken je werk.
Flexibiliteit in je werk

Taken en verantwoordelijkheden

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Sociaal Deskundige - dienst NBMV (M/V/X)

voor het opvangcentrum van Arendonk

Interne / externe selectie

Referentienummer: 9022/328

 

Functie

Doel

Je biedt maatschappelijke, psychosociale en administratieve begeleiding en individuele ondersteuning aan de bewoners en staat hen bij met informatie en raad tijdens hun procedure en verblijf in het centrum.

Je geeft procedurele begeleiding aan de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), met aandacht voor de specifieke noden van de doelgroep. Je bewaakt de naleving van het huisreglement zodat het centrum een veilige en aangename leefomgeving vormt. Zo draag je bij aan de kwaliteitsvolle opvang van bewoners in het centrum.

Context

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 495 bewoners en er werken 85 personeelsleden.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden. Als sociaal deskundige werk je binnen de sociale dienst van de dienst NBMV, deze bestaat uit 14 medewerkers waaronder 1 diensthoofd. Meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be.

De mensen van de dienst voor de niet-begeleide minderjarigen werken in een variabel uurrooster (vroege, dag en late shiften, ook tijdens het weekend en op feestdagen). De nachtbegeleiders werken met 12u-shiften. Ook als sociaal werker werk je met zowel dag- als late diensten en werk je eveneens in het weekend. Het opvangcentrum heeft momenteel 60 opvangplaatsen voor niet-begeleide minderjarigen, meestal 14 à 17-jarigen.

Inhoud

 • Je geeft de bewoners heldere informatie over de werking van het centrum, over hun rechten en plichten, over het recht op asiel en opvang..
 • Je staat de bewoners individueel bij tijdens de administratieve afhandeling van hun asielaanvraag: je volgt de dossiers op, beheert de nodige documenten en vraagt informatie op bij interne en externe diensten.
 • Je biedt praktische en maatschappelijke ondersteuning aan bewoners om hun zelfredzaamheid te verhogen, zowel binnen als buiten het centrum.
 • Je vormt een aanspreekpunt voor een aantal bewoners. Je zorgt voor een vertrouwde omgeving, je bouwt een vertrouwensrelatie op, je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde diensten.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

Diploma en ervaring

 • Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma, bij voorkeur in maatschappelijk werk.
 • Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in maatschappelijke hulpverlening.

Technische competenties

Vereisten

 • Je hebt een goede kennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.
 • Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.
 • Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel,…

Extra troeven

 • Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.
 • Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen.
 • Je hebt een rijbewijs B.

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 • In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
 • Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
 • Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
 • informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
 • Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Wij bieden een voltijds contract van bepaalde duur voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Er wordt tevens een werfreserve voor 2 jaar aangelegd die geldt voor elk type van contract.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Arendonk

Grens 77 - 2370 Arendonk

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen € 2800,53 en € 4103,79 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.be.

Voordelen

 • De voltijdse arbeidstijd wordt vastgesteld op 38 uur per week. Arbeidsregime categorie C: je werkt in een volcontinu uurrooster met vaste uren en prestaties overdag, vroeg, laat, nacht- en weekendwerk.
 • 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.
 • Valorisatie van nuttige werkervaring.
 • Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 21/09/2023.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van werkenvoor.be. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal zo snel mogelijk plaatsvinden na 21/09/2023. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden en geldt voor elk type contract. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Marij Mariën (selectieverantwoordelijke) via marij.marien@fedasil.be.

Job alert maken

Maak een job alert voor 'Wmo' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail

Onze arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal conform Barema
Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering
Ja
26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding, afhankelijk van werkregime)
Elk jaar, in de loop van de maand december, stort Fedasil een eindejaarspremie aan zijn medewerkers.
in geval van late/nachtshiften
Afhankelijk van de functie is telewerken mogelijk
Glijdende uren
Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.
Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Onze waarden

Respect
Onze bewoners zijn verantwoordelijke mensen met rechten en plichten. We gaan respectvol met hen om.
Klantgericht
We bieden elke bewoner een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening en stimuleren hun verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
Onpartijdigheid
We doen ons werk neutraal, objectief en zonder eigenbelang.
Discretie
Wij respecteren de geheimhoudingsplicht en het beroepsgeheim en behandelen informatie in principe altijd vertrouwelijk.

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Stuur een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma via de link in de vacature op.
Eerste interview
De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek.
Voorselectie
De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier. Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers


Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV&...

Ik wil meer weten over Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.