Taken en verantwoordelijkheden

Als publiekswerker Samenleven  draag je bij tot het verhogen van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale cohesie in de Roeselaarse wijken. Als wijkwerker ondersteun je mee de bewonersparticipatie en bouw je sterke netwerken uit op alle niveaus (bewoners, organisaties, stadsdiensten en bestuur).

Kerntaak

Het team Samenleven werkt binnen de directie MENS van de stad Roeselare onder andere aan een aangename en veilige woon-en leefomgeving en aan het versterken van de sociale cohesie. Binnen dit team is het jouw taak om enerzijds complexere meldingen met betrekking tot gebruik van het openbaar domein op te volgen. Anderzijds geef je mee uitvoering aan projecten en activiteiten die sociale cohesie en leefbaarheid in de Roeselaarse wijken bevorderen.

Je bent verantwoordelijk voor het van A tot Z opvolgen van complexere meldingen samenleven. Dit zijn meldingen van burgers of partners die omwille van hun complexiteit (betrokkenheid verschillende partners, aard van de problematiek) een sterk gecoördineerde aanpak vragen (= casemanagement). Je fungeert als contactpersoon voor zowel de burger als de betrokken diensten, je werkt een gedragen plan van aanpak uit en volgt complexere dossiers structureel en proactief op.

Binnen de tweede pijler geef je mee uitvoering aan heel wat projecten die de sociale cohesie en leefbaarheid binnen de Roeselaarse wijken bevorderen. Denk maar aan Dag van de Buren, gevelbanken, … Je bent het aanspreekpunt voor de vele wijkcomités en je verwijst hen met vragen door naar de geschikte dienst.

Als wijkwerker ben je ook een verbindingsfiguur, je treedt op als fysieke schakel tussen de wijk, andere stakeholders en de stadsorganisatie. Je bouwt actief een netwerk uit en je creëert een draagvlak in functie van realisatie van projecten en ideeën. Dat betekent onder meer dat je verschillende partners en belanghebbenden binnen een project kan verbinden, dat je een netwerk kan opbouwen en onderhouden én dat je fungeert als brug tussen de stad en de burger.

Bij de uitvoering van verschillende participatietrajecten treedt je  - afhankelijke van het soort project - op als projectmedewerker of als projectverantwoordelijke binnen een projectteam. Jouw taak binnen dit projectteam bestaat uit het consulteren van je netwerk, uitvoering van de gekozen methodiek, communicatie naar alle stakeholders, …

Je biedt daarnaast ondersteuning aan het beleid onder meer door het signaleren van knelpunten op het terrein enerzijds. Anderzijds ga je proactief op zoek naar leuke ideeën, goede projecten, best-practices uit andere steden en vertaal je ze naar het lokale landschap.

Daarnaast kunnen in beperkte mate ook de andere thema’s binnen dienst Samenleven tot jouw takenpakket behoren. Je staat ook collega’s van de dienst Samenleven met raad en daad bij in hun projecten en springt waar nodig voor de goede werking van de dienst in voor hen.

 

Profiel kandidaat

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: lees er hier alles over.
 • Je hebt een bachelordiploma of 2 jaar relevante ervaring.
 • Je hebt ervaring met het van A tot Z opzetten van projecten en activiteiten.
 • Je hebt ervaring met het opbouwen van een netwerk en onderhouden van contacten.
 • Je ben in staat om neutraal op te treden in conflictsituaties en je slaagt er in om dialoog te herstellen.
 • Je kent de basis softwarepakketten zoals Word, Powerpoint, Excel…
 • Je houdt van het werken met of spreken voor groepen.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als werken in teamverband.
 • Je kan vlot communiceren en overtuigen zowel voor groepen als met individuen.
 • Je bouwt vlot een netwerk op.
 • Je bent creatief en kan die creativiteit ook omzetten naar praktisch haalbare voorstellen.
 • Je kan je een oordeel vormen met oog voor alle belanghebbenden.
 • Lees hier meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

 

Geboden wordt

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema B1-B3. (Zie bijlage) Alle relevante beroepservaring (uit privé of zelfstandig) wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit. Alle overheidsanciënniteit wordt meegenomen.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

Meer informatie

 • Inhoudelijke info: Eveline Vanacker, diensthoofd Samenleven, eveline.vanacker@roeselare.be, 051 26 21 70.
 • Vragen over selectieprocedure: Personeel & Organisatie, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete@roeselare.be    

Synoniemen jobtitel

Samenleven, wijkwerken, veiligheid, leefomgeving, participatietrajecten, sociale projecten

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie.

Want RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad.

Samen doen we ...

Ik wil meer weten over Stad Roeselare
Hallo, ik werk sinds 6 maanden bij de Strategische Cel van Stad Roeselare. Ik ben er goed onthaald in een fijn en gedreven team (dikke merci aan deze toppers: Kimberley Van Luchem, Sarah Malfait, Dehullu Gino en Wouter De Spiegelaere).
Koen Lemahieu
Koen Lemahieu Strategisch programmamanager
x

Laat ons je helpen!

Maak gratis gebruik van de volgende hulpmiddelen:

 • Een stappenplan waarmee je gemakkelijk een motivatiebrief schrijft
 • 2 concrete voorbeeld-motivatiebrieven zodat je direct weet hoe je kan beginnen
 • Email service waarmee je alleen passende vacatures ontvangt op momenten die jij zelf kiest