Taken en verantwoordelijkheden

Het team Samenleven werkt binnen de directie Mens van de Stad Roeselare onder andere aan aangename en veilige woon-en leefomgevingen en aan het versterken van de sociale cohesie.

Je bent verantwoordelijk voor het van A tot Z organiseren en opvolgen van projecten en activiteiten in dit kader, inclusief het dossiermatige en administratieve luik.

Binnen het team samenleven zijn we op zoek naar 2 medewerkers, je brengt als medewerker het beleid van de stad Roeselare tot uitvoering betreffende:

Gezondheid, opvoeding en kinderopvang:

 • Binnen het luik gezondheid, ga je vooral aan de slag met de thema’s mantelzorg, geestelijke gezondheid en preventieve gezondheidszorg. Je zorgt ervoor dat inwoners én partners op de hoogte blijven van en geïnspireerd worden door verschillende gezondheidsthema’s.
 • Binnen het thema opvoeding en kinderopvang neem je de coördinatie op van Huis van Kind RSL en het team Infopunt Opvoeding. Je werkt samen met deze partners een aantal activiteiten uit zoals de activiteitenkalender rond opvoeding, de Week van de opvoeding,… Als contactpersoon voor de kinderopvangsector, ben je verantwoordelijk voor de organisatie van vorming en activiteiten, de website, …

OF

Integratie, toegankelijkheid en senioren: Het samenlevingsplan Roeselare is een breed, geïntegreerd plan om inclusie en verbondenheid tussen alle Roeselarenaars te bevorderen. Het samenlevingsplan geeft vorm aan een stad waar een diversiteit van mensen op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij (kansen geven en kansen grijpen). Als publiekswerker van de dienst samenleven sta je in voor de uitvoering, opvolging en evaluatie van projecten die kaderen binnen dit samenlevingsplan. Dit omvat onder meer projecten en activiteiten:

 • Voor nieuwe inwoners met focus op mensen met een migratie-achtergrond.
 • Met aandacht voor gender/ geaardheid met focus op LGBTQ (lesbian, gay, bi, transgender, queer).
 • Gericht naar mensen met een beperking met focus op een fysieke beperking.
 • Gericht naar senioren: je werkt actief samen met het dagelijks bestuur van de Seniorenadviesraad en sta je samen in voor de organisatie van verschillende activiteiten. Daarnaast ben je verantwoordelijke voor enkele thema-specifieke werkgroepen.

 

Je zoekt binnen jouw projecten linken met andere beleidsdomeinen en creëert als het ware een synergie tussen deze verschillende domeinen met als doel een integrale benadering van jouw thema.

Je biedt daarnaast ondersteuning aan het beleid onder meer door het signaleren van knelpunten op het terrein enerzijds. Anderzijds ga je proactief op zoek naar leuke ideeën, goede projecten, best-practices uit andere steden en vertaal je ze naar het lokale landschap.

Als trekker van een aantal thema-specifieke projecten, bouw je een netwerk uit met diverse partners die je kunnen helpen en ondersteunen in de uitvoering van deze projecten. 

Je staat ook collega’s met raad en daad bij in hun projecten en springt waar nodig bij voor de goede werking van de dienst.

Profiel kandidaat

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt: lees er hier alles over.
 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma of hebt 2 jaar relevante ervaring.
 • Je hebt ervaring met het van A tot Z opzetten van projecten en activiteiten.
 • Je hebt interesse in en ervaring met de thema’s.
 • Je kent de basis softwarepakketten zoals Word, Powerpoint, Excel…
 • Je houdt van het werken met of spreken voor groepen.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als werken in teamverband.
 • Je kan vlot communiceren en overtuigen zowel voor groepen als met individuen.
 • Je bent creatief en kan die creativiteit ook omzetten naar praktisch haalbare voorstellen.
 • Je bouwt vlot een netwerk op.
 • Je kan je een oordeel vormen met oog voor alle belanghebbenden.
 • Lees hier meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

Geboden wordt

 • een aantrekkelijke verloning volgens barema B1-B3.

Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit. Overheidservaring kan volledig meegenomen worden.

 • in kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • mogelijkheid tot telewerk.
 • ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
 • maaltijdcheques van 6,5€ per gewerkte dag.
 • een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • pluspas (kortingspas).
 • een hospitalisatieverzekering.
 • integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (=pensioensparen) van 2% van het brutoloon, vanaf 2021 3%.
 • een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

Meer informatie

Meer info m.b.t. de functie:
Eveline Vanacker, diensthoofd Samenleven, eveline.vanacker@roeselare.be, 051262170.

M.b.t. het verloningspakket, de inschaling en selectieprocedure:
Personeel & Organisatie Stad Roeselare, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, jobs@roeselare.be       

Synoniemen jobtitel

Samenleven, projectuitvoering, beleid, organisatie, sociale cohesie

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie.

Want RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad.

Samen doen we ...

Ik wil meer weten over Stad Roeselare
Hallo, ik werk sinds 6 maanden bij de Strategische Cel van Stad Roeselare. Ik ben er goed onthaald in een fijn en gedreven team (dikke merci aan deze toppers: Kimberley Van Luchem, Sarah Malfait, Dehullu Gino en Wouter De Spiegelaere).
Koen Lemahieu
Koen Lemahieu Strategisch programmamanager

Technical advisor

Sobinco NV
Zulte  (23 km)
Logo Sobinco NV