Wij vragen

24 - 32 uur
Bachelor
Reguliere job

Wij bieden

2306,55 - 3886,47
33,5 vakantiedagen
Opleidingsbudget
Korting op tal van activiteiten, in winkels en op uitstapjes

Waarom onze organisatie

Elke medewerker straalt als fiere ambassadeur van onze groene gemeente.
Je kan (op een directe en veelzijdige manier) het kloppende hart van onze gemeente mee vormgeven.
Wij bieden een goede werk-privé balans.

Onze recruiter

Taken en verantwoordelijkheden

Je bent in het bezit van een bachelor diploma of een HBO5 diploma.

 De functie van projectmedewerker situeert zich binnen het geïntegreerd breed onthaal (GBO) voor de eerstelijnszone Zuiderkempen. Binnen dit samenwerkingsverband bundelen volgende kernactoren hun krachten:

  • De zes lokale besturen, de zes OCMW’s van Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo
  • CAW De Kempen
  • Diensten voor Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten
  • Huis van het Kind Herselt-Hulshout-Westerlo en Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout.

Het doel van  het GBO is de verhoging van de toegankelijkheid van onze dienst- en hulpverlening en het leveren van extra inspanningen om de meest kwetsbare burgers te bereiken en onder bescherming maximaal terug te dringen zodat iedereen zijn sociale grondrechten maximaal realiseert. De functies en principes van het geïntegreerd breed onthaal zijn verder uitgewerkt in artikel 4 en 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Lokaal Sociaal Beleid.   

Geboden wordt

Een deeltijds contract (30,4/38) van bepaalde duur t.e.m. 31 december 2025, een brutosalaris op jaarbasis (aan huidige index 1,9999) tussen 27.678,60 euro en maximum 46.637,66 euro of op maandsalaris tussen 2.306,55 euro en 3.886,47euro (B1-B3); maaltijdcheques van acht euro, ecocheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler.

Je plaats van tewerkstelling is Welzijnszorg Kempen, Antwerpsesteenweg 1a, 2440 Geel

Profiel kandidaat

De projectmedewerker staat in voor het uitrollen van het GBO over het volledige werkingsgebied van ELZ Zuiderkempen. Daarnaast worden coördinerende taken opgenomen, zoals het organiseren van stuurgroepen, werkgroepen en zorgen voor informatie-doorstroming naar de verschillende partners.

De projectmedewerker vormt een laagdrempelig aanspreekpunt voor de basiswerkers van de kernpartner en kan een adviesfunctie opnemen in complexe dossiers betreffende kwetsbare gezinnen met kinderen. Hij/zij neemt een rol op in het verbreden van de kennis van de basiswerkers en het verbeteren van de samenwerking tussen de kernpartners zodat ze elkaar kunnen versterken.

De projectmedewerker is zichtbaar voor en maximaal gekend bij alle actoren op vlak van welzijn, jeugdzorg en zorg, werkzaam in het werkingsgebied van de eerstelijnszone. Hij/zij leert de partners kennen, ontwikkelt relaties en kan advies verlenen. Als netwerker legt hij/zij verbinding tussen deze partners en weet een efficiënte samenwerking uit te bouwen in elkaars wederzijds belang. De projectmedewerker is dus zowel aanspreekpunt als doorverwijzer naar het bestaande zorg- en hulpverleningsaanbod.

Ten slotte is de projectmedewerker een iemand die processen begeleidt om bestaande drempels, knelpunten, leemtes te identificeren en te verzamelen en aanbevelingen doet op basis van zijn bevindingen en appel doet op de andere actoren om drempels te verminderen of weg te nemen. Op basis van de opgepikte signalen formuleert de projectmedewerker voorstellen tot lokale of bovenlokale acties om de GBO-werkingsprincipes te implementeren. Hij/zij zorgt eveneens voor de praktische uitwerking van acties en/of ondersteuning van de kernpartners bij de uitvoering van de acties.

De uitoefening van deze functie gebeurt op een efficiënte en doeltreffende, kwalitatieve en klantgerichte wijze.

Je ben in het bezit van rijbewijs B.

Meer informatie

Een deeltijds contract (30,4/38) van bepaalde duur t.e.m. 31 december 2025, een brutosalaris op jaarbasis (aan huidige index 1,9999) tussen 27.678,60 euro en maximum 46.637,66 euro of op maandsalaris tussen 2.306,55 euro en 3.886,47euro (B1-B3); maaltijdcheques van acht euro, ecocheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler.

Je plaats van tewerkstelling is Welzijnszorg Kempen, Antwerpsesteenweg 1a, 2440 Geel

De selectie bestaat uit een mondelinge proef. Om als geslaagd te worden beschouwd moet je in zijn geheel, 60% behalen. De selectie vindt plaats op 9 november 2023.

Voor vragen over de modaliteiten en selectieprocedure kan je terecht bij de personeelsdienst:
014 53 90 05 – 014 53 90 06 – 014 53 90 08 of
personeel@herselt.be,

Voor vragen in verband met de functie-inhoud kan je terecht bij Inne Hermans:
014 53 90 67 of inne.hermans@herselt.be

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Via de website van de gemeente Herselt.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Synoniemen jobtitel

GBO, Projectmedewerker geïntegreerd breed onthaal, Geel, ocmw, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo, CAW, huis van het kind, netwerk, burgers, aanspreekpunt, ondersteuning, bovenlokaal

Job alert maken

Maak een job alert voor 'Projectmedewerker' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail

Onze arbeidsvoorwaarden

33,5 vakantiedagen
Salarisschaal conform Barema
2de pensioen pijler
Vakantiegeld
Eindejaarspremie
Maaltijd- en ecocheques
Werken vanuit huis mogelijk
Flexibele werktijden
Eigen parkeergelegenheid
Goed bereikbaar met openbaar vervoer
Fietsvergoeding voor woonwerkverkeer
Opleidingsbudget
Korting op tal van activiteiten, in winkels en op uitstapjes
Hospitalisatieverzekering

Onze waarden

Duurzaamheid
We zoeken steeds de balans tussen kosten, duurzaamheid, milieu, korte keten, ... zodat toekomstige generaties kunnen opgroeien in een leefbare, gezonde en natuurrijke omgeving.
Klantgericht
We zijn er voor iedereen, op het moment en de manier dat voor onze inwoners het beste past. We proberen de kortste doorlooptijd te garanderen met een kwalitatief resultaat.
Persoonlijke ontwikkeling
We zetten in op de talenten en deskundigheid van onze medewerkers. We geven hen de kans om zich te ontplooien in een aangename werkomgeving, waar collega's klaarstaan voor elkaar en onze inwoners.

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Solliciteren via www.herselt.be/vacatures.
Eerste proef
Dit is een schriftelijke of praktische proef.
Mondelinge proef
Je wordt uitgenodigd in een gesprek bij het slagen van de vorige proef.
Aangenomen
Je zal uitgenodigd worden voor de ondertekening van het contract en krijgt extra informatie over je tewerkstelling bij ons. Het is steeds mogelijk vooraf een loonsimulatie te ontvangen.
Onboarding
Een eerste onthaalmoment vindt plaats op de personeelsdienst. Alle nodige info en documenten worden samen doorgenomen.
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Gemeente Herselt

(t)Huis van de gemeente
De dienstverlening die we als gemeente, OCMW en AGB aanbieden, is voor iedereen benaderbaar op een eenvoudige, door de inwoner gekozen manier. Dit kan in een van onze fysieke locaties, maar ook via de digitale weg of dichtbij de mensen thuis. Je krijgt als inwoner, onderneming of vereniging een centraal aanspreekpunt die je vraag over de diensten heen coördineert. Je hoeft als inwoner niet zelf van die...

Ik wil meer weten over Gemeente Herselt
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.