Projectmedewerker Digitalisering

Logo FOD Financiën
FOD Financiën
Brussel

Taken en verantwoordelijkheden

Om flexibel en slagvaardig in te spelen op maatschappelijke uitdagingen en prioriteiten
beschikt de FOD Financiën over een pool van projectmedewerkers en projectleiders die
tijdelijk worden ingezet op projecten van de FOD. 
 
Een van de belangrijkste uitdagingen vandaag is de digitalisering van de samenleving.
Digitalisering is niet zomaar een uitdaging die we eenmalig het hoofd moeten bieden,
digitalisering stelt ons iedere dag voor nieuwe uitdagingen, maar iedere uitdaging is tegelijk
een opportuniteit. Als we op een slimme manier digitaliseren dan kunnen we onze
werkmethodes vereenvoudigen, onze taken efficiënter uitvoeren en een betere
dienstverlening uitbouwen op maat van de burgers en de bedrijven. Om onze digitale
transformatie in goede banen te leiden werd er een programma digitalisering opgestart.
Enerzijds is het programma verantwoordelijk voor het opstellen van een digitale agenda die
de strategische keuzes van het directiecomité vertaalt naar een concreet actieplan voor de
komende tien jaar. Anderzijds zorgt het programma voor de sturing van en reeks projecten
die op de digitale agenda staan, zoals bijvoorbeeld het project “Digital Mailroom”. Dit project
moet er tegen 2025 voor zorgen dat alle binnenkomende papieren post omgezet wordt in
een digitaal formaat met een maximale herkenning van de relevante gegevens.
Invulformulieren kunnen op die manier automatisch herkend worden en toegevoegd
worden aan het juiste dossier. Losse brieven die niet onmiddellijk herkend kunnen worden,
worden digitaal bezorgd aan de verantwoordelijke dienst of ambtenaar. Voor een
organisatie die ieder jaar miljoenen brieven ontvangt.
 
Als projectmedewerker werk je gedurende een bepaalde periode (dit varieert van enkele
maanden tot meerdere jaren) op één of meerdere projecten. Je draagt daarbij een (deel
)verantwoordelijkheid voor de realisatie van die projecten. Je werkt intensief samen met de
programmaleiding, de andere leden van het projectteam, met de klant of de projectsponsor
zodat de resultaten aansluiten op de behoeften van de organisatie. De projecten zijn divers
waardoor je als projectmedewerker verwacht wordt flexibel en stressbestendig te zijn. Dit
vooral bij de overgang van het ene project naar het andere op korte of lange termijn. 
 
Afhankelijk van het soort project verschillen de taken van de projectmedewerker. Er kan
gevraagd worden om: 
• Inhoudelijke expertise te leveren (voor zover het project bij je opleiding en/of ervaring
aansluit) 
• Werkprocessen kritisch te hertekenen
• Werkgroepen te faciliteren
• Ondersteunende documenten op te stellen
• Communicaties op te maken 
• De rapportering naar de verschillende stakeholders te verzorgen 
• ... 
Het werken in de projectpool biedt stabiliteit in tewerkstelling, maar tegelijk ook flink wat
afwisseling. Zo kan je als projectmedewerker regelmatig van veranderen en telkens aan de
slag gaan in een andere context en materie en met andere collega’s. 
Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijks in contact met het publiek.

Meer info over de jobinhoud?
Shana Coenen - Team Leader Pool Projectleiders
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02/578.33.04 
E-mail: shana.coenen@minfin.fed.be

Profiel kandidaat

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
• diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs,
ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en
uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van
het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een
door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies 
• diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een
masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten. 
• getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die
gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van
licentiaat/master. 
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit
niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
• Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt
met één van de vermelde diploma’s.
• Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
o je diploma hebt behaald in een ander land dan België: 
? in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij
de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
? in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of
Zwitserland? 
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij
de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
o je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je
kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet
je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie
'Contactgegevens Selor').
2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding
voorzien. 

Competenties
Gedragsgerichte competenties
• Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt
sluitende conclusies. 
• Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht
acties om de beslissingen uit te voeren. 
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te
dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 
• Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve
manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve
contacten. 
• Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie,
respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van
partijdigheid. 
• Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en
ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe
inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. 
• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de
verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

Technische competenties
• Je hebt een basiskennis van digitalisering.
• Je hebt een basiskennis van projectbeheer.
• Je beschikt over zeer goede schriftelijke communicatievaardigheden
• Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden

Redeneervaardigheden 
• Abstracte redeneervaardigheden
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De motivatie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt
harder door in de eindscore

Niet vereist, wel een troef
• Aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans een
pluspunt

Geboden wordt

Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.  

Loon
Minimum aanvangswedde: 36 612,99 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de
huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 
• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
• voordelige hospitalisatieverzekering 
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart 
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
• allerlei sociale voordelen 
• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
• glijdende werkuren in een 38-uren week. 
• mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk 
• validatie van relevante ervaring 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de
federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik bovenaan op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19003

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur via e-mail Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: FOD Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed...

Ik wil meer weten over FOD Financiën

Deze vacatures passen ook bij jou

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen