Projectleider voor de renovatie van de Beurs (M/V/X)

Logo Ville de Bruxelles - Stad Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel
Brussel

Taken en verantwoordelijkheden

De projectleider verwezenlijkt de objectieven die door de algemene directie van het Departement Openbaar Patrimonium vastgelegd worden.In overleg met de algemene directie verzekert hij/zij de coördinatie en de administratieve en technische opvolging van de toekomstige Autonome Grondregie.
Taken:
Wat het beheer betreft:•Een actieplan uitwerken op basis van de te bereiken objectieven die door het College van Burgemeester en Schepenen in een beheersovereenkomst werden vastgesteld
•Begrotingsramingen via het business plan uitwerken en opvolgen

•Alle instructies van de Raad van de Regie opvolgen, die betrekking hebben op de functie en die voortvloeien uit de operaties of missies waarmee hij/zij zou belast worden
•Deelnemen aan de gedachtewisseling over de activiteiten van de site
•De rechtstreekse verantwoordelijkheid op zich nemen alsook de supervisie van de dossierbeheerders en hun met betrekking tot de onderhoudswerken dossiers (operationele en patrimoniale begroting)
•Persoonlijk zorgen en voor zichzelf en zijn team garant staan voor een perfecte communicatie met de gebruikers en eveneens garant staan voor een optimale interne communicatie en samenwerking
•Het rechtstreekse beheer van een team die samengesteld is uit technisch en administratief personeel verzekeren
•De verantwoordelijkheid en de opvolging verzekeren van alle aanvragen die door de gebruikers zouden ingediend worden, dit zo vlug mogelijk
•Op een correcte manier de wet op de overheidsopdrachten toepassen in alle materies die betrekking hebben op de operationele functionering
Wat ontwikkeling van betrekkingen, imago en partnership betreft:•Op raadgeving van het Cultuurcomité studiedagen, symposiums, colloquiums organiseren ten einde de vloed van kennis tussen experten en het publiek te bevorderen
•Festivals of evenementen steunen inzake beeldende kunst, design of podiumkunsten
•Het onderzoek en de creatie rond biercultuur ondersteunen
•Promotieactiviteiten ontwikkelen voor de erkenning van het patrimoniale belang van brouwcultuur, het Beer World-experiment
•Instaan voor het ontwikkelen van meetings, publieke toespraken, debatten en publicaties ten einde de gekozen vertegenwoordigers, de professionals en de burgers aan het patrimoniale belang van het bier te sensibiliseren
•Instaan voor de ownership van een project door alle belanghebbenden, in overeenstemming met het opleidingsniveau van iedereen en in een context van globaal welzijn
 

Profiel kandidaat

1.Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A in de federale overheidsdienstenofde specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen

2.Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie op universitair niveau
3.Ervaring hebben in financieel beheer
4.Een gevorderde kennis/ervaring hebben inzake overheidsopdrachten
5.Een goede kennis/ervaring hebben in materies verbonden aan ontwikkeling van organisaties (strategische en operationele planning)
 

Geboden wordt

•Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden (contractuele betrekking in de tussentijd)

•Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
•Plaats van tewerkstelling: Brussel
•Maandelijks nettoloon: 2.541,04 € (minimum)/3.733,71 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Dienst Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
•Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)
Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:•een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
•een c.v.;
•een fotokopie van het vereiste diploma.
De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is zondag 10 juni 2018.
Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.
De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.
Enkel sollicitaties ingediend via het online sollicitatieformulier worden in acht genomen!  (U ontvangt een bevestiging via email.) Technisch probleem? Contacteer de IT helpdesk op + 32 2 738 02 60.
 

Meer informatie

/

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).
Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 

Solliciteer nu Verstuur job via e-mail

Misschien passen deze jobs ook bij jou