Taken en verantwoordelijkheden

Hou je er van om complexe projecten in goede banen te leiden? Wil jij helpen om de ambities van RSL in praktijk vorm te geven?  Wil je een vooraanstaande rol spelen bij de coördinatie van verschillende projecten? Bereid om een stevige steen bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie en de stad? Durf jij nieuwe methodes toe te passen en collega’s enthousiasmeren om dezelfde houding aan te nemen?  Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

RSL zoekt versterking voor de stad van de toekomst!

Binnen onze organisatiestructuur bouwen we al even aan een stevige projectstructuur. Project- en programmanagement wint steeds meer aan belang en dus stijgt ook de vraag naar sterke projectleiders en programmaregisseurs. Ons nieuwe meerjarenplan bevat tientallen nieuwe projecten. Daar zitten heel wat projecten bij op het openbaar domein (nieuwe woongebieden, nieuwe wegen, aanleg bijkomende fietspaden, …) bij. RSL zoekt hiervoor profielen waarbij sterke projectmanagementvaardigheden de basis vormen en een variabele projectportfolio de norm is. De noden van vandaag zijn niet de noden van morgen. Interesse in de plannen #VANRSL voor de komende jaren?  Lees er hier meer over.

 

Kerntaak

 • Je bent verantwoordelijk voor de planning, het toezicht en de aansturing van alle aspecten van geïntegreerde wegenis-/mobiliteits-/waterbeheersings-/groenprojecten op het Openbaar Domein.
  • Je stelt projectteams samen op maat van de doelstellingen die vooropgesteld worden en de uitdagingen die daarmee samenhangen.
  • Je staat vervolgens in voor de functionele aansturing, coaching en motivering van de projectteamleden teneinde de projectdoelstellingen volgens timing, budget en volgens de kwaliteit die je overeenkomt met de projectsponsor(s) te realiseren.  
 • Je vertaalt een doelstelling door in een concreet projectresultaat, definieert welke werkpakketten noodzakelijk zijn en zet een mijlpalenplanning uit.
  • Je brengt de nodige menselijke en financiële middelen bijeen die noodzakelijk zijn om je project te realiseren.
  • Je weet problemen en risico’s die samenhangen met je project goed in te schatten en bent in staat erop te anticiperen en waar nodig je project bij te sturen.
  • Je organiseert, leidt en motiveert de leden van je projectteams.
  • Je neemt operationele beslissingen inzake prioriteiten, knelpunten, aanpak, conflicten in het projectteam,…
  • Je staat in voor voortgangscontrole van je projecten en zorgt voor functionele en tijdige rapportering over de voortgang van je projecten, inclusief evaluatie na afloop.
  • Je zorgt voor adequaat beheer van projectinformatie.
  • Je weet ervoor te zorgen dat je projecten tijdig, kwalitatief en binnen budget worden opgeleverd.
  • Je weet communicatie- en participatietrajecten strategisch te integreren in je projectcycli.
  • Je zorgt voor gepaste overdracht van je projecten naar de gebruiker en/of naar onderhoud.

Profiel kandidaat

Je wil als medewerker van de stad graag concrete oplossingen realiseren voor concrete uitdagingen. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt ervaring met projectmanagement.
 • Je weet mensen te inspireren en te motiveren.
 • Je communiceert vlot – schriftelijk en mondeling. Je houdt rekening met verschillende belanghebbenden, bent diplomatisch en weet op creatieve wijze (schijnbaar) tegenstrijdige belangen te verzoenen.
 • Je bent niet bang om belanghebbenden te betrekken in elke stap van het project, in Roeselare werken we niet alleen voor maar ook mét onze burger.
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen.
 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht. Een probleem is een uitdaging voor jou.
 • Je bent bij voorkeur vertrouwd met de wetgeving overheidsopdrachten en met omgevingsvergunningswetgeving.
 • Je bezit de technische kennis om inhoudelijk mee te spreken over allerhande werken op het openbare domein maar bent vooral sterk in projectmanagement.
 • Je weet hoe maatschappelijke meerwaarde te creëren met de realisatie van openbare werken.
 • Je weet strategische beleidsinsteken vanuit een veelvoud van invalshoeken door te vertalen in concrete oplossingen.
 • Je hebt een masterdiploma of 2 jaar relevante ervaring.
 • Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

Geboden wordt

 • Een contractuele aanwerving op niveau A1a-A2a. Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 3% van het brutoloon.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

Meer informatie

 • Inhoudelijke info: Kris De Craene, departementshoofd Projecten Openbaar Domein, 0477 70 2 484, kris.decraene@roeselare.be
 • Vragen over selectieprocedure: Personeel & Organisatie, Ruben Verstraete, 051 26 23 25, ruben.verstraete@roeselare.be    

Synoniemen jobtitel

Project en programmamanagment, projectleider, wegen, water, mobiliteit, aansturen, coaching en motivering.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad Roeselare


Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie.

Want RSL doet R toe. Dat verhaal kunnen we enkel schrijven dankzij onze medewerkers. Samen vormen we een hechte en betrouwbare ploeg vol engagement die elke dag beter wil doen voor het welbevinden van onze klant, de inwoner van onze prachtige stad.

Samen doen we ...

Ik wil meer weten over Stad Roeselare
Hallo, ik werk sinds 6 maanden bij de Strategische Cel van Stad Roeselare. Ik ben er goed onthaald in een fijn en gedreven team (dikke merci aan deze toppers: Kimberley Van Luchem, Sarah Malfait, Dehullu Gino en Wouter De Spiegelaere).
Koen Lemahieu
Koen Lemahieu Strategisch programmamanager
x

Laat ons je helpen!

Maak gratis gebruik van de volgende hulpmiddelen:

 • Een stappenplan waarmee je gemakkelijk een motivatiebrief schrijft
 • 2 concrete voorbeeld-motivatiebrieven zodat je direct weet hoe je kan beginnen
 • Email service waarmee je alleen passende vacatures ontvangt op momenten die jij zelf kiest