Taken en verantwoordelijkheden

Wij zijn stedelijk lyceum Durlet, een innovatieve school in hartje Antwerpen. Samen school maken is waar we voor staan. Want leren is boven alles een sociaal proces. Zelfbewuste jongeren klaarstomen voor de wereld van morgen is waar we voor gaan. Via een sterke voorbereiding op vervolgstudies bereiden we jongeren voor op hun plek in de wereld van morgen. Kleinschaligheid is onze troef. Onze school is een veilige haven waar iederen zichzelf kan zijn. Onze blik is weids. Onze leerlingen leren bewust keuzes maken en zelf verantwoordelijkheid opnemen. Zo groeien ze uit tot de beste versie van zichzelf. Wil jij als pedagogisch coördinator mee het verschil maken op onze school?

Wat doe je? 

Als pedagogisch coördinator maakt je deel uit van het beleidsteam van de school en ondersteun je de directie zowel op strategisch niveau als op het vlak van het dagelijks beleid. Je hebt een beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak. Je werkt loyaal samen met de directeur en ondersteunt deze in de dagelijkse werking van de school.

Wat verwachten we van je? 

 • Je werkt samen met de directie het algemeen pedagogisch-didactisch beleid in al zijn facetten uit en staat in voor de uitvoering ervan. Je doet dit met respect voor de bestaande verwezenlijkingen en met een duidelijke visie op de toekomst. Ook andere beleidsterreinen kunnen worden toegewezen op basis van afspraken met de directie.
 • Je analyseert in samenspraak met alle betrokkenen de werking van de school en bewaakt mee (cyclisch) de kwaliteit van het onderwijs door
  • input- en outputgegevens te verzamelen en te analyseren;
  • alle betrokkenen voor kwaliteitszorg te sensibiliseren, medewerkers op te volgen, bij te sturen, en waar nodig te coachen;
  • mee vorm te geven aan het nascholingsbeleid op maat waaronder de organisatie van de pedagogische studiedagen;
  • toe te zien op de naleving van leefregels en procedures door alle betrokkenen (leerlingen en personeel);
  • collega's te ondersteunen in de dagelijkse klas- en schoolpraktijk en in hun professionele ontwikkeling;
  • zelf het goede voorbeeld te geven
 • Je neemt een actieve rol op in de schoolontwikkeling door het mee uitvoeren en bewaken van de pedagogische prioriteiten:
  • een krachtige leeromgeving binnen een sterk uitgewerkte basiszorg;
  • een betrouwbaar en transparant evaluatie- en rapportagebeleid;
  • een sterke leerlingenbegeleiding die inzet op preventie;
  • innovatie onderwijsleerpraktijken uitbouwen (implementatie modernisering, effectief en breinkrachtig lesgeven)
 • Je draagt bij aan de uitbouw van de vakgroepwerking (professionele leergemeenschappen) door:
  • deelname aan, ondersteuning en opvolging van de vakgroepwerking;
  • de werking te standaardiseren en formaliseren met voldoende autonomie van de vakgroepen en conform de visie van de school;
  • in samenspraak met de directeur agendapunten naar voor te schuiven (in overeenstemming met het ROK en de schoolprioriteiten)
  • de doorstroming van informatie te ondersteunen;
  • feedbackmomenten te voorzien (met de vakgroepvoorzitters);
  • de rapportering aan te sturen en op te volgen.
 • Je volgt de begeleidende klassenraden op en woont de delibererende klassenraden bij.
 • Je geeft mee vorm aan een geïntegreerde leerlingenbegeleiding, met focus op studie-oriëntering en leerloopbaanbegeleiding.
 • Je draagt actief bij tot het welbevinden, een goede onderlinge verstandhouding en het goed functioneren van leerlingen, leraren en personeel.
 • Je staat mee in voor een goede communicatie binnen de school, met de partners van de school en met de buitenwereld.

We zoeken iemand met het volgende profiel: 

 • Je houdt van mensen en gelooft in hun groeikansen. Je beheerst de techniek om zowel via formele als informele contacten een vertrouwensrelatie met het schoolteam op te bouwen.
 • Je hebt oog voor de noden van alle leerlingen en personeelsleden. Je stimuleert de autonomie, de betrokkenheid en de competenties van collega's.
 • Je enthousiasme werkt aanstekelijk en het schoolteam kan steeds op jouw rekenen.
 • Je geeft mee vorm aan een sfeer van openheid en gedeelde verantwoordelijkheid op school. Open en transparant communiceren vind je vanzelfsprekend.
 • Je durft leiding te geven en beschikt over organisatorisch en coördinerend talent. Je kan probleemoplossend en strategisch denken.
 • Je werkt planmatig, neemt collegiaal beslissingen en voert beslissingen loyaal uit.
 • Je bent stressbestendig en flexibel.
 • Je bent op de hoogte van de recente onderwijsontwikkelingen en de ontwikkelingen met betrekking tot innovatief onderwijs. Je staat open voor vernieuwing en zorgt voor de professionele ontwikkeling van jezelf. Je stimuleert en inspireert het schoolteam om te experimenteren met nieuwe leerinhouden en werkvormen.
 • Je hebt kennis van het referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK), van de onderwijsregelgeving of je bent bereid die snel te verwerven.
 • Je speelt een cruciale rol in het concretiseren, bediscussiëren en bijsturen van het pedagogisch beleid.
 • Je draagt bij aan een cultuur van integrale kwaliteitszorg waar zelfevaluatie een centrale plaats heeft.
 • Je bent master, met bewijs van pedagogische bekwaamheid en je hebt ervaring in het onderwijs.

Wat mag je van ons verwachten? 

We bieden jou een boeiende job aan binnen een jong en gemotiveerd team. Je wordt goed opgevangen door zowel jouw collega's als de directie.

Onze school ligt in hartje Antwerpen en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is een (fiets)parking naast de school.

Je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of voor verplaatsingen met de fiets.

Je wordt tewerkgesteld door het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en wordt vergoed volgens de geldende barema's (https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/). Alle informatie over werken in onderwijs vind je hier terug (https://www.onderwijstalent.be/). 

Hoe solliciteren?

Klik op de solliciteer knop onderaan en laad je cv en eventueel andere gevraagde documenten op. Je mag ook rechtstreeks contact opnemen met an.verlinden@so.antwerpen.be. Op basis hiervan nodigen we je al dan niet uit voor de selectie. We kiezen de meest geschikte kandidaat voor de job.

Heb je vragen of klachten rond de online toegankelijkheid van het sollicitatieproces, mail dan naar selecties@so.antwerpen.be. Geef aan op welke manier we jou best kunnen bereiken. We streven ernaar je te contacteren binnen de 2 werkdagen.

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stedelijk Onderwijs


Werken in een team, mogen groeien en impact hebben op het leren en leven van onze 55 000 leerlingen en cursisten. Daarom kies je voor Stedelijk Onderwijs! Met 6700 collega’s vormen we één groot netwerk van scholen, academies en centra verspreid over de stad.Stedelijk Onderwijs is dan ook een grote werkgever. We zijn zelfs de grootste onderwijsvertrekker in de regio.??Groot zijn heeft zo zijn voordelen: we kunnen leren van elkaar, we hebben divers...

Ik wil meer weten over Stedelijk Onderwijs
“Leraren krijgen bij ons ook de kans om zelf jobshadowing te doen of bijscholing te volgen in het buitenland.”
Peter
Peter leraar en coördinator taalbeleid
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.
Job alert maken
Maak een job alert voor 'pedagogisch'
en ontvang dagelijks vergelijkbare vacacatures per mail