Wij bieden

Salarisschaal conform Barema
Overname relevante anciënniteit
Maaltijdcheques

Waarom onze organisatie

Mensen opnieuw perspectief bieden. Dat is wat we bij Sint-Jan-Baptist doen.
Opleiding en groei zijn hier vanzelfsprekend, ideeën en ambities belangrijk.
Kies voor expertise, eigen inbreng en groei in een warme en professionele werkomgeving.

Taken en verantwoordelijkheden

Ons forensisch zorgcircuit voorziet gespecialiseerde, multidisciplinaire behandeling voor geïnterneerde mannen & vrouwen met het oog op de re-integratie in de maatschappij.

Om optimaal de ‘zorg op maat’ na te streven en te kunnen beantwoorden aan de individuele behandelnoden van de cliënt, wordt voorzien in verscheidene units met specifieke accenten qua beveiligingsniveau, structuur, behandeltempo, zorgondersteuning e.a. Dit laat toe om stap voor stap toe te werken naar een maximale maatschappelijke re-integratie van de cliënt met voldoende aandacht voor de levenskwaliteit.

Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden en een betere afstemming met het bredere landschap van de GGZ. Hierbij is het belangrijk om ook ervaringskennis een plaats te geven en dit zowel van geïnterneerde personen als van diens sociale netwerk.

Om deze ervaringskennis een plaats te kunnen geven binnen onze werking alsook om dit optimaal te kunnen implementeren binnen het forensisch zorgcircuit, heeft de FOD Volksgezondheid middelen ter beschikking gesteld aan ScienceForCare voor de uitvoering van het onderzoeksproject: ‘Het implementeren van (familie)ervaringsdeskundigheid in de forensische geestelijke gezondheidszorg’.

De onderzoeksmedewerker ScienceForCare staat mee in voor de uitrol van het wetenschappelijk spoor, bestaande uit drie fasen:

-Het inventariseren van wetenschappelijke kennis;
-Het wetenschappelijk onderbouwen van het uit te werken draaiboek ‘Hoe aan de slag gaan met (familie)ervaringsdeskundigheid in de dagelijkse praktijk van de forensische geestelijke gezondheidszorg’
-Het evalueren van het ontwikkelde draaiboek (procesevaluatie)

De ondersteuning van dit project omvat 60% van jouw takenpakket.
Een nauwe samenwerking met de onderzoeksmedewerker is vereist.

De andere 40% van jouw takenpakket omvat het wetenschappelijk ondersteunen van het (familie)ervaringsdeskundigheidstraject binnen het forensisch zorgcircuit van PC Sint-Jan-Baptist:
- uitwerken van een visietekst betreffende herstelgerichte zorg, (familie)ervaringsdeskundigheid
- in kaart brengen van de randvoorwaarden – eigen voor deze setting – om (familie)ervaringsdeskundigheid een plaats te geven in de dagelijkse werking.

Geboden wordt

 • indiensttreding op 1 september 2023
 • een gevarieerde job in een warme organisatie in beweging
 • een collegiale sfeer met ruimte voor initiatief
 • een ruim aanbod aan opleidingen en ontwikkelmogelijkheden
 • loon conform het IFIC loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten aangevuld met maaltijdcheques van 4,5 € per gewerkte dag
 • je wordt gratis aangesloten bij onze hospitalisatieverzekering en er zijn gunstige aansluitingsmogelijkheden voor gezinsleden
 • we voorzien in een tussenkomst woon-werkverkeer en fietsvergoeding 
 • in onze cafetaria kan je terecht voor een broodje, slaatje of warme maaltijd
 • we bieden attenties naar aanleiding van geboorte, huwelijk, …, kortingsacties via Benefits at Work en organiseren verschillende activiteiten (personeelsfeest, Sinterklaasfeest, zomerhappening,  teambuilding, sport, …)

Profiel kandidaat

 • Je bent master pedagogische wetenschappen, psychologie, criminologische wetenschappen, sociaal werk of verpleegkunde (laatstejaars mogen deelnemen)
 • Je hebt affiniteit met het werken met/ in gesprek gaan met personen met een interneringsstatuut en hun sociaal netwerk of met andere kwetsbare personen (bv. personen met een psychiatrische problematiek, personen die delicten hebben gepleegd)
 • Je hebt expertise in het opzetten en uitvoeren van een literatuuronderzoek
 • Je hebt expertise in het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (i.c. interviews, focusgroepen)
 • je kan zelfstandig werken en kan vlot wetenschappelijk teksten schrijven
 • Je kan vlot samenwerken in een multidisciplinair samengesteld onderzoeksteam
 • Je hebt een heel goede kennis van het Nederlands, en een goede kennis van het Engels (schriftelijk en mondeling)
 • je kent en respecteert de gangbaar aanvaarde en gehanteerde regels over integriteit van wetenschappelijk onderzoek
 • je hebt een conceptuele en analytische geest, bent pro-actief en goed georganiseerd
 • Kennis over of ervaring met ervaringskennis of (familie)ervaringsdeskundigheid is een pluspunt

 

Job alert maken

Maak een job alert voor 'Onderzoek' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail
"Je krijgt hier heel fel de kans om te groeien en opleidingen worden super hard ondersteund."
Manon Heyndrickx Psycholoog

Onze arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal conform Barema
Maaltijdcheques
Fietsvergoeding
Vakantiegeld
Dertiende maand
Ploegenpremie
Overname relevante anciënniteit
Fietslease
Eigen parkeergelegenheid
Hospitalisatieverzekering
Opleidingsmogelijkheden

Onze waarden

Resultaatgericht
Innovatief, duurzaam en creatief
Klantgericht
Kwaliteitsvolle zorg aanbieden
Persoonlijke ontwikkeling
Zelfontplooiing
Samen
Samenwerkingsgericht

Hoe ziet je sollicitatieprocedure eruit?

Sollicitatie
Dien je motivatiebrief en cv in via de vacaturewebsite https://pcsintjanbaptist.hro.be/joboverzicht.php
Eerste interview
Na positieve screening van je cv word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek
Tweede interview
Indien nodig, volgt er een tweede gesprek
Aanbod
We doen een contractvoorstel, eventueel met overname van relevante anciënniteit
Aangenomen
Onze personeelsdienst staat in voor de contractopmaak en administratieve formaliteiten
Onboarding
Er wordt een inscholingstraject opgemaakt en je krijgt een meter of peter toegewezen die je ondersteunt op de werkvloer
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: PC Sint-Jan-Baptist


In het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist garanderen we deskundige behandeling, begeleiding, zingeving en zorg aan patiënten en bewoners, ongeacht hun oorsprong, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht. We voorzien in forensische zorg, verslavingszorg, ouderenpsychiatrie, psychiatrisch verzorgingstehuis en beschut wonen.
Sint-Jan-Baptist behoort tot Vzw Organisatie Broeders van Liefde.

Ik wil meer weten over PC Sint-Jan-Baptist
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.